Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Łotwa

W tej części przedstawiono w zarysie łotewski rejestr upadłości.

Autor treści:
Łotwa
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w łotewskim rejestrze upadłości?

Łotewski rejestr upadłości zawiera informacje dotyczące następujących kwestii:

 • zarządcy,
 • postępowania upadłościowe dotyczące osób fizycznych i prawnych,
 • postępowania w zakresie ochrony prawnej,
 • pozasądowe postępowania w zakresie ochrony prawnej.

Rejestr upadłości jest dostępny dla wszystkich, a wpisy w nim zawarte mają rękojmię wiary publicznej. Funkcjonuje on w ramach rejestru przedsiębiorców Republiki Łotewskiej.

Czy dostęp do łotewskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do informacji zawartych w łotewskim rejestrze upadłości jest bezpłatny, jednak w celu otrzymania informacji w formie dokumentu należy uiścić opłatę.

Aby otrzymać wyciąg z rejestru przedsiębiorstw lub inny dokument zawierający osobisty numer identyfikacyjny dłużnika (osoby fizycznej) lub zarządcy, należy się skontaktować z rejestrem przedsiębiorstw i wystąpić o udzielenie informacji lub złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem portalu Latvija.lv.

W jaki sposób przeszukiwać łotewski rejestr upadłości?

Zarządcy

W części dotyczącej zarządców (Administratori) zawarte są następujące informacje na temat zarządców:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres służbowy i informacje kontaktowe,
 • numer licencji,
 • ważność licencji.

Informacje dotyczące zarządców, których licencje utraciły ważność, można uzyskać ze strony zawierającej dane historyczne Vēsturiskie dati. Strona „Izziņa” umożliwia dostęp do wszystkich informacji na temat poszczególnych zarządców, które zostały wprowadzone do łotewskiego rejestru upadłości.

Wyszukiwanie

W celu wyszukania w rejestrze upadłości informacji dotyczących danego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), należy skorzystać z zakładki „Szukaj” (Meklēt). Informacje można filtrować według następujących kryteriów:

 • numer rejestracyjny dłużnika (dla osób prawnych) lub numer ewidencyjny (dla osób fizycznych);
 • nazwisko lub stanowisko dłużnika;
 • okres, w którym wszczęto postępowanie;
 • rodzaj postępowania (postępowanie upadłościowe, postępowanie dotyczące ochrony prawnej lub pozasądowej ochrony prawnej);
 • charakter postępowania (krajowe, transgraniczne główne, transgraniczne wtórne);
 • status postępowania (postępowanie zawisłe, postępowanie zakończone, wszystkie postępowania).

Wyświetlone wyniki wyszukiwania zawierają link do rejestru przedsiębiorców (Uzņēmumu reģistra), w którym dostępne są wszystkie informacje zawarte w rejestrze upadłości na temat danego podmiotu, w tym zeskanowane dokumenty zawierające ogłoszenia zarządców dotyczące zebrań wierzycieli, wraz z porządkiem obrad oraz powiadomieniami skierowanymi do wierzycieli.

Dziennik

W celu zapoznania się z dokumentami wprowadzonymi do rejestru upadłości w określonym dniu należy skorzystać z zakładki „Dziennik” (Žurnāls). Domyślnie wyświetlane są w niej wpisy z danego dnia. W celu zapoznania się z wpisami wprowadzonymi wcześniej należy posłużyć się kalendarzem lub wariantem Mēneša žurnāls, aby filtrować wpisy według miesięcy. Każdy wpis zawiera link do strony rejestru przedsiębiorstw, na której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące danego postępowania upadłościowego.

Dane statystyczne

Część dotycząca danych statystycznych zawiera różne informacje statystyczne dotyczące postępowań upadłościowych i ochrony prawnej lub informacje przechowywane w rejestrze upadłości na temat poszczególnych podmiotów.

Historia łotewskiego rejestru upadłości

Informacje w rejestrze obejmują informacje od 1 stycznia 2008 r.

Powiązane strony

Dodatkowe informacje na temat łotewskiego rejestru upadłości

Państwowa Agencja ds. Upadłości

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.