Rejestry upadłości

Litwa

Autor treści:
Litwa

Na Litwie nie ma odrębnego rejestru upadłości. Status spółek w tym zakresie można sprawdzić na stronie internetowej rejestru podmiotów prawnych (Juridinių asmenų registras). Informacje na temat statusu spółki w rejestrze podmiotów prawnych można przejrzeć bezpłatnie.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.