Rejestry upadłości

Malta

Autor treści:
Malta

Jakie informacje można znaleźć w maltańskim rejestrze upadłości?

W maltańskim rejestrze upadłości można znaleźć informacje o sprawach toczących się przed sądami maltańskimi dotyczących upadłości przedsiębiorstw lub osób fizycznych, jak również informacje, które wpłynęły do rejestru przedsiębiorców, dotyczące ogłoszenia upadłości przez członków zarządu niewypłacalnych przedsiębiorstw.

Czy dostęp do maltańskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do maltańskiego rejestru upadłości jest bezpłatny. Rejestr jest dostępny pod następującym adresem:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

W jaki sposób przeszukiwać maltański rejestr upadłości

Rejestr upadłości można przeszukiwać według nazwy dłużnika, numeru dowodu tożsamości lub numeru rejestracji przedsiębiorstwa.

Historia maltańskiego rejestru upadłości

Przed utworzeniem rejestru upadłości informacje dotyczące niewypłacalnych przedsiębiorstw znajdowały się w rejestrze przedsiębiorców, natomiast informacje dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością były przechowywane w sądach. Informacje, którymi dysponowały sądy, publikowano na stronie internetowej wraz z ogólnymi informacjami na temat spraw. Rejestr upadłości udostępniono ogółowi społeczeństwa w styczniu 2018 r.; w rejestrze przechowywane są informacje na temat przypadków niewypłacalności i upadłości ogłoszonych od 1 stycznia 2014 r.

Powiązane strony

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.