Bankrota un maksātnespējas reģistri

Niderlandy

Šajā lapā sniegts īss apraksts par Nīderlandes Maksātnespējas reģistru.

Autor treści:
Niderlandy

Kāda informācija atrodama Nīderlandes maksātnespējas reģistrā?

Nīderlandē izšķir piecus maksātnespējas procesa veidus:

 • bankrots,
 • moratorijs (jeb maksājuma atlikšana (surseance van betaling)),
 • parādu atvieglojumi fiziskām personām,
 • atklāta vienošanās procedūra bez bankrota,
 • slēgta vienošanās procedūra bez bankrota.

Tiesas ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu par šāda veida maksātnespējas procesiem. Tās arī ir atbildīgas par paziņojumu saistībā ar šiem maksātnespējas procesiem (automatizētu) nosūtīšanu Tiesu iestāžu padomei (Raad voor de rechtspraak). Paziņojums netiek sniegts tikai attiecībā uz slēgtām vienošanās procedūrām bez bankrota, jo šādi procesi ir slēgti. Šos paziņojumus izmanto Tiesu iestāžu padome Centrālajam maksātnespējas reģistram (CIR).

Centrālajā maksātnespējas reģistrā ir iekļauta visa informācija no publicētiem paziņojumiem par maksātnespēju, tostarp:

 • personu dati,
 • uzņēmumu nosaukumi,
 • reģistrācijas Tirdzniecības palātā (Kamer van Koophandel) numuri,
 • informācija par pārzini un administratoru,
 • visi iepriekšējie paziņojumi.

Turklāt attiecībā uz maksājumu apturēšanu un parādu dzēšanu tiesas glabā šo informāciju savos reģistros.

Nīderlandes maksātnespējas reģistra atruna

Centrālajā maksātnespējas reģistrā ir iekļauta informācija, ko sniegušas dažādas tiesas par fizisku personu (privātpersonu) bankrotu, maksājumu apturēšanu un dzēšanu, kā arī par atklātām vienošanās procedūrām bez bankrota.

Vai piekļuve Nīderlandes maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Nav noteikti ierobežojumi, lai Centrālajam maksātnespējas reģistram piekļūtu tiešsaistē.

Profesionāliem lietotājiem ir pieejams tiešsaistes pakalpojums, kas ļauj viņiem ātrāk piekļūt jaunākajām publikācijām reģistrā.

Kā veikt meklēšanu Nīderlandes maksātnespējas reģistrā?

Var meklēt fiziskas personas, tikai norādot:

 • vārdu un uzvārdu un dzimšanas datumu,
 • vārdu un uzvārdu, pasta indeksu un mājas numuru,
 • dzimšanas datumu, pasta indeksu un mājas numuru.

Juridiskas personas vai uzņēmumu nosaukumus var meklēt, norādot:

 • juridiskās personas vai uzņēmuma nosaukumu,
 • Tirdzniecības kameras numuru,
 • pasta indeksu un mājas numuru/pasta kastes numuru.

Meklēšanu var veikt pēc datuma, apgabaltiesas, publikācijas veida, publikācijas atsauces vai maksātnespējas lietas numura.

CIR ir ietverts atsevišķs pārskats par atklātām vienošanās procedūrām bez bankrota.

Nīderlandes Maksātnespējas reģistra vēsture

CIR savu darbību oficiāli uzsāka 2005. gada 1. janvārī. Visus gadījumus, kas notikuši vai par kuriem paziņots pēc minētā datuma, var aplūkot CIR, un tie tur ir pieejami ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas.

Noderīgas saites

Nīderlandes Centrālais maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 24/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.