Registri stečajev in insolventnosti

Niderlandy

Na tej strani je predstavljen nizozemski register plačilne nesposobnosti.

Autor treści:
Niderlandy

Kateri podatki so v nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Na Nizozemskem obstaja pet vrst postopkov zaradi plačilne nesposobnosti:

 • stečaj,
 • moratorij (ali ustavitev plačil),
 • odpis dolga za fizične osebe,
 • javni postopek poravnave, ki ni stečajni postopek,
 • omejeni postopek poravnave, ki ni stečajni postopek.

Za odločanje o teh vrstah postopkov zaradi plačilne nesposobnosti so pristojna sodišča. Prav tako so pristojna za (avtomatiziran) prenos obvestil o začetku teh postopkov zaradi plačilne nesposobnosti Sodnemu svetu (Raad voor de rechtspraak). Samo v primeru omejenih postopkov poravnave, ki niso stečajni postopek, zaradi omejene narave teh postopkov ni obvestila. Sodni svet uporablja ta obvestila za osrednji register plačilne nesposobnosti (Centraal Insolventieregister – CIR).

CIR vsebuje vse informacije iz objavljenih obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, vključno z:

 • osebnimi podatki,
 • imeni podjetij,
 • številkami pri gospodarski zbornici (Kamer van Koophandel),
 • podatki o upraviteljih,
 • vsemi predhodnimi obvestili.

Poleg tega sodišča za ustavitve plačil in odpis dolgov te podatke hranijo v svojih registrih.

Izjava o neprevzemanju odgovornosti nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

Osrednji register plačilne nesposobnosti vsebuje podatke o stečajih, ustavitvah plačil in odpisih dolgov za fizične osebe (posamezniki), ki jih zagotovijo različna sodišča, ter javnih postopkih poravnave, ki niso stečajni postopek.

Ali je dostop do nizozemskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do podatkov je brezplačen.

Pri spletnem dostopu do CIR ni nobenih omejitev.

Poslovnim uporabnikom je na voljo spletna storitev za hitrejše obveščanje o najnovejših objavah iz registra.

Kako iskati po nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Fizične osebe lahko iščete samo po:

 • imenu in datumu rojstva,
 • imenu, poštni številki in hišni številki,
 • datumu rojstva, poštni številki in hišni številki.

Pravne osebe/podjetja lahko iščete po:

 • imenu pravne osebe/podjetja,
 • številki pri gospodarski zbornici,
 • poštni številki in hišni številki/številki poštnega predala.

Iščete lahko tudi po datumu, okrožnem sodišču, vrsti objave, številki objave ali številki zadeve v postopku zaradi plačilne nesposobnosti.

CIR vsebuje ločen pregled javnih postopkov poravnave, ki niso stečajni postopek.

Zgodovina nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

CIR je začel uradno delovati 1. januarja 2005. Vse zadeve, ki so nastale ali so bila o njih izdana obvestila po tem datumu, so na vpogled v CIR in tam ostanejo dostopne še šest mesecev po zaključku postopka zaradi plačilne nesposobnosti.

Sorodne povezave

Osrednji register plačilne nesposobnosti na Nizozemskem

Zadnja posodobitev: 24/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.