Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: czeskiestońskigreckiangielskifrancuskiwłoskiłotewskimaltańskisłoweńskifiński
Swipe to change

Rejestry upadłości

Niderlandy

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do niderlandzkiego rejestru upadłości.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze upadłości?

W Niderlandach występują trzy rodzaje niewypłacalności (insolventie):

 • upadłość (faillissement)
 • moratorium (lub zawieszenie płatności)
 • restrukturyzacja zadłużenia

Sądy okręgowe (rechtbanken) wydają orzeczenia dotyczące wszystkich rodzajów niewypłacalności, a także odpowiadają za administrowanie odpowiednimi danymi w swoich rejestrach. Ich zadaniem jest również (automatyczne) przekazywanie zawiadomień o niewypłacalności Radzie Sądownictwa (Raad voor de rechtspraak), która wykorzystuje te zawiadomienia na potrzeby centralnego rejestru upadłości (Centraal Insolventieregister, CIR).

Centralny rejestr upadłości zawiera wszystkie informacje pochodzące z opublikowanych zawiadomień o niewypłacalności, w tym:

 • dane osobowe
 • nazwy spółek
 • dane identyfikacyjne z rejestru działalności gospodarczej
 • dane syndyka i administratora
 • wszystkie wcześniejsze zawiadomienia.

Zastrzeżenie prawne odnoszące się do niderlandzkiego rejestru upadłości

Centralny rejestr upadłości zawiera dane dotyczące upadłości, zawieszenia płatności oraz umorzenia długów osób fizycznych, wprowadzane za pośrednictwem rejestrów lokalnych w różnych sądach okręgowych.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

Brak ograniczeń w zakresie dostępu do centralnego rejestru upadłości za pośrednictwem internetu.

Użytkownicy biznesowi mają dostęp do usługi internetowej, za pomocą której mogą szybciej otrzymywać informacje o najnowszych wpisach opublikowanych w rejestrze.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr upadłości?

Wyszukiwanie osób fizycznych jest możliwe tylko według:

 • imienia i nazwiska oraz daty urodzenia
 • imienia i nazwiska, kodu pocztowego oraz numeru domu
 • daty urodzenia, kodu pocztowego i numeru domu.

Wyszukiwanie spółek i osób prawnych jest możliwe według:

 • nazwy spółki / osoby prawnej
 • numeru z izby handlowej (Kamer van Koophandel)
 • kodu pocztowego oraz numeru domu.

Rejestr można również przeszukiwać według daty, sądu okręgowego, rodzaju publikacji, numeru wpisu lub numeru upadłości.

Historia niderlandzkiego rejestru upadłości

Centralny rejestr upadłości został utworzony 1 stycznia 2005 r. W związku z tym można w nim znaleźć wszystkie sprawy wszczęte lub zgłoszone po tym terminie.

Powiązane strony

Centralny rejestr upadłości w Niderlandach

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.