Rejestry upadłości

Niderlandy

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do niderlandzkiego rejestru upadłości.

Autor treści:
Niderlandy

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze upadłości?

W Niderlandach występują trzy rodzaje niewypłacalności (insolventie):

 • upadłość (faillissement)
 • moratorium (lub zawieszenie płatności)
 • restrukturyzacja zadłużenia

Sądy okręgowe (rechtbanken) wydają orzeczenia dotyczące wszystkich rodzajów niewypłacalności, a także odpowiadają za administrowanie odpowiednimi danymi w swoich rejestrach. Ich zadaniem jest również (automatyczne) przekazywanie zawiadomień o niewypłacalności Radzie Sądownictwa (Raad voor de rechtspraak), która wykorzystuje te zawiadomienia na potrzeby centralnego rejestru upadłości (Centraal Insolventieregister, CIR).

Centralny rejestr upadłości zawiera wszystkie informacje pochodzące z opublikowanych zawiadomień o niewypłacalności, w tym:

 • dane osobowe
 • nazwy spółek
 • dane identyfikacyjne z rejestru działalności gospodarczej
 • dane syndyka i administratora
 • wszystkie wcześniejsze zawiadomienia.

Zastrzeżenie prawne odnoszące się do niderlandzkiego rejestru upadłości

Centralny rejestr upadłości zawiera dane dotyczące upadłości, zawieszenia płatności oraz umorzenia długów osób fizycznych, wprowadzane za pośrednictwem rejestrów lokalnych w różnych sądach okręgowych.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

Brak ograniczeń w zakresie dostępu do centralnego rejestru upadłości za pośrednictwem internetu.

Użytkownicy biznesowi mają dostęp do usługi internetowej, za pomocą której mogą szybciej otrzymywać informacje o najnowszych wpisach opublikowanych w rejestrze.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr upadłości?

Wyszukiwanie osób fizycznych jest możliwe tylko według:

 • imienia i nazwiska oraz daty urodzenia
 • imienia i nazwiska, kodu pocztowego oraz numeru domu
 • daty urodzenia, kodu pocztowego i numeru domu.

Wyszukiwanie spółek i osób prawnych jest możliwe według:

 • nazwy spółki / osoby prawnej
 • numeru z izby handlowej (Kamer van Koophandel)
 • kodu pocztowego oraz numeru domu.

Rejestr można również przeszukiwać według daty, sądu okręgowego, rodzaju publikacji, numeru wpisu lub numeru upadłości.

Historia niderlandzkiego rejestru upadłości

Centralny rejestr upadłości został utworzony 1 stycznia 2005 r. W związku z tym można w nim znaleźć wszystkie sprawy wszczęte lub zgłoszone po tym terminie.

Powiązane strony

Centralny rejestr upadłości w Niderlandach

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.