Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Irlandia Północna

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr upadłości w Irlandii Północnej.

Autor treści:
Irlandia Północna
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze upadłości w Irlandii Północnej?

W Irlandii Północnej nie ma jednego rejestru upadłości. Służby ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej (Northern Ireland Court and Tribunals Service) przechowują informacje na temat osób, których upadłość ogłoszono w ciągu ostatnich 10 lat. Informacje te są przechowywane w bazie danych online, którą ogół użytkowników może przeszukiwać za opłatą. Więcej informacji na temat tego narzędzia wyszukiwania informacji na temat upadłości w trybie on-line można znaleźć na stronie internetowej służb ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej.

Sprawami upadłości zajmują się służby ds. upadłości Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji (serwis Online DETI).

Celem i rolą służby ds. upadłości jest:

  • zarządzanie sprawami podmiotów, które ogłosiły upadłość, i spółek poddanych przymusowej likwidacji oraz badanie tych spraw;
  • ustalanie przyczyn upadłości;
  • pozbawianie uprawnień członków zarządów/rad nadzorczych we wszystkich przypadkach upadłości spółek;
  • zajmowanie się przypadkami oszustw w zarządzaniu w podmiotach, które ogłosiły upadłość;
  • regulowanie zawodu osób zajmujących się sprawami upadłości;
  • prowadzenie rozliczeń upadłościowych;
  • formułowanie ustawodawstwa i polityki w zakresie upadłości uwzględniającej specyfikę Irlandii Północnej.

Serwis Online DETI jest zarządzany i prowadzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji.

Czy dostęp do Online DETI w Irlandii Północnej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać Online DETI w Irlandii Północnej

Służba ds. upadłości prowadzi aktualizowane na bieżąco rejestry obejmujące: dobrowolne układy z wierzycielami (Individual Voluntary Arrangements, IVA) i dobrowolne układy z wierzycielami w trybie przyspieszonym (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), postanowienia dotyczące ograniczeń nałożonych na podmiot, który ogłosił upadłość, lub zobowiązania nałożone na podmiot, który ogłosił upadłość (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), postanowienia dotyczące umorzenia długu (Debt Relief Restriction Orders, DRO) i postanowienia lub zobowiązania dotyczące ograniczeń w związku z umorzeniem długu (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO / DRRU).

Informacje o osobach można wyszukiwać online w rejestrach IVA, DRO, DRRO i DRRU.

Więcej informacji na temat rejestrów upadłości można znaleźć tutaj.

Powiązane strony

Online DETINI

Służby ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej

Ostatnia aktualizacja: 14/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.