Rejestry upadłości

Polska

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do polskiego rejestru upadłości

Autor treści:
Polska

Jakie możliwości zapewnia polski rejestr upadłości?

Strona internetowa polskiego rejestru podmiotów w upadłości uznawana jest za element Krajowego Rejestru Sądowego. Zawiera ona ten sam rodzaj informacji o spółkach, które normalnie zawarte są w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również szczegółowe informacje o:

  • spółkach
  • fundacjach
  • stowarzyszeniach
  • oraz innych podmiotach, które ogłosiły swoją upadłość.

Rejestr zawiera również informacje o datach oraz konkretną treść ogłoszeń o upadłości.

Rejestr podmiotów jest utrzymywany i zarządzany przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, a zawarte w nim informacje dostępne są w języku polskim oraz, częściowo, w języku angielskim.

Czy dostęp do polskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać polski rejestr upadłości

Od dnia 1 kwietnia 2009 r. polski rejestr podmiotów w upadłości zawiera nowe narzędzie wyszukiwania umożliwiające wyszukiwanie upadłych podmiotów i innych informacji.

Ostatnia aktualizacja: 10/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.