Rejestry upadłości

Portugalia

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do portugalskiego rejestru upadłości.

Autor treści:
Portugalia

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze upadłości?

Elektroniczny rejestr upadłości zawiera następujące informacje:

  • numer postępowania upadłościowego,
  • wskazanie sądu, w którym odbywa lub odbywało się postępowanie upadłościowe,
  • dane niewypłacalnego podmiotu,
  • dane syndyka masy upadłości,
  • terminy zgłaszania roszczeń,
  • datę ogłoszenia upadłości.

Elektroniczny rejestr upadłości zawiera szczegółowe informacje o sprawach dotyczących niewypłacalności (zob. poniżej).

Czy dostęp do portugalskiego rejestru upadłości jest płatny?

Nie, wgląd do rejestru upadłości jest bezpłatny.

Ustawodawstwo dotyczące rejestru upadłości

Portugalski rejestr upadłości działa na podstawie przepisów art. 38 kodeksu upadłościowego i naprawczego (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), wprowadzonego dekretem z mocą ustawy nr 53/2004 z dnia 18 marca 2004 r. ze zmianami.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.