Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Rejestry upadłości

Szkocja

Na tej stronie przedstawiono w zarysie rejestr upadłości w Szkocji.

Autor treści:
Szkocja

Jakie informacje można znaleźć w szkockim rejestrze upadłości?

Na stronie internetowej szkockiej rządowej agencji ds. upadłości (Accountant in Bankruptcy) przedstawiono wytycznemateriały dotyczące upadłości w Szkocji. Zapewnia ona:

 • dostęp do ustawodawstwa;
 • łącze do rejestru upadłości (Register of Insolvencies), który zawiera szczegółowe informacje na temat:
  • upadłości;
  • ograniczeń związanych z upadłością;
  • dobrowolnych umów powierniczych z wierzycielami (protected trust deeds);
  • likwidacji i zarządów komisarycznych podmiotów w Szkocji (w tym likwidacji podmiotów wypłacalnych);
  • moratoriów.

Rejestr upadłości w Szkocji nie zawiera szczegółowych informacji na temat zarządzania majątkiem podmiotów gospodarczych.

Na stronie internetowej DAS Scotland można znaleźć porady na temat środków finansowych i zadłużenia, informacje dla zatwierdzonych doradców finansowych, informacje o planach spłaty zadłużenia (przewidzianego prawem planu służącego zarządzaniu spłatą zadłużenia w rozsądnym czasie, uwzględniającego zapewnienie ochrony przed wniesieniem sprawy do sądu przez wierzycieli).

Rejestr upadłości w Szkocji utrzymuje i prowadzi rządowa agencja ds. upadłości (Accountant in Bankruptcy).

Szkocki rejestr DAS (Debt Arrangement Scheme Register)

Szkocki rejestr DAS (DAS Register of Scotland) zawiera informacje na temat zatwierdzonych oraz wykonywanych programów spłaty zadłużenia. Rejestr zawiera również informacje na temat obowiązujących moratoriów. Rejestr DAS utrzymuje i prowadzi rządowa agencja ds. upadłości w ramach powierzonych jej obowiązków administratora DAS.

Czy dostęp do szkockiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do szkockiego rejestru upadłości jest bezpłatny. Możliwe jest również pobieranie informacji na zasadach komercyjnych (w rozliczeniu dziennym). Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Czy dostęp do szkockiego rejestru DAS jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru DAS jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać szkocki rejestr upadłości

Szkocki rejestr upadłości jest dostępny w trybie online.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr DAS?

Rejestr DAS jest dostępny w trybie online.

Historia szkockiego rejestru upadłości

Przeszukiwanie rejestru upadłości pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich toczących się spraw upadłościowych oraz spraw zakończonych w ciągu ostatnich dwóch lat. W przypadku dobrowolnych umów powierniczych z wierzycielami w rejestrze można znaleźć szczegółowe informacje na temat toczących się spraw oraz spraw zakończonych w ciągu ostatniego roku. Podobnie, przeszukując rejestr pod kątem informacji na temat zarządzania masą upadłościową lub likwidacji, można uzyskać szczegółowe dane toczących się spraw oraz spraw zakończonych w ciągu ostatniego roku.

Przesłanie zapytania dotyczącego moratoriów spowoduje wyświetlenie wszystkich obowiązujących moratoriów. Moratorium uchyla się po upływie 6 tygodni lub po ogłoszeniu upadłości, zawarciu dobrowolnej umowy powierniczej lub zatwierdzeniu programu spłaty zadłużenia zgodnie z systemem programu spłaty zadłużenia.

Historia rejestru DAS

Strona internetowa rejestru DAS zawiera informacje na temat zatwierdzonych i rozpatrywanych programów spłaty zadłużenia. Rejestr zawiera również informacje na temat obowiązujących moratoriów.

Powiązane strony

Accountant in Bankruptcy

Rejestr upadłości

Rejestr DAS

Ostatnia aktualizacja: 15/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.