Rejestry upadłości

Szwecja

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje na temat szwedzkiego rejestru upadłości.

Autor treści:
Szwecja

Jakie informacje można znaleźć w szwedzkim rejestrze upadłości?

Szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek zarządza kilkoma rejestrami zawierającymi informacje o wpisanych do nich spółkach. Szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek nie prowadzi jednego spójnego rejestru osób fizycznych i prawnych, których upadłość została ogłoszona. Dokumentacja prowadzona przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji dotyczy osób fizycznych i podmiotów, których upadłość została ogłoszona. Natomiast informacje dotyczące upadłych spółek są wpisywane do kilku różnych rejestrów działalności gospodarczej zarządzanych przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek. Dostęp do informacji na temat osób fizycznych, podmiotów i spółek zawartych w rejestrach zarządzanych przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek umożliwiają wyszukiwarki internetowe.

Informacje o upadłości spółek, osób fizycznych i podmiotów wpisanych do różnych rejestrów prowadzonych przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek zwane są dalej szwedzkim rejestrem upadłości (przy czym są to informacje, do których dostęp można uzyskać korzystając z wyszukiwarki internetowej i przez bezpośredni kontakt ze szwedzkim Urzędem ds. Rejestracji Spółek).

Rejestr zawiera dane na temat spółek, osób fizycznych i podmiotów znajdujących się na różnych etapach upadłości. Ujmując rzecz ogólnie, w rejestrze zawarte są następujące rodzaje informacji:

  • data wszczęcia postępowania upadłościowego
  • nazwa właściwego sądu
  • nazwa, adres oraz numer rejestru /osobisty numer kodowy podmiotu
  • etap postępowania
  • nazwisko/nazwa i adres powiernika.

Rejestr stanowi własność i jest zarządzany przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek.

Do rejestru wpisywane są tylko informacje przedkładane przez sądy. Informacje wprowadza się w dniu ich wpływu z sądu do szwedzkiego Urzędu ds. Rejestracji Spółek. W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, informacje te wpisuje się do rejestrów działalności gospodarczej, w których dana osoba może być wpisana.

Czy dostęp do szwedzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Informacje zawarte w szwedzkim rejestrze upadłości są udostępniane bezpłatnie drogą telefoniczną przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek. Wnioski o udzielenie informacji na piśmie zawarte w rejestrze rozpatrywane są w większości przypadków za opłatą.

Dostęp do informacji na temat stanu upadłości za pomocą wyszukiwarki internetowej jest bezpłatny. Dostęp do informacji dodatkowych umożliwia się tylko zarejestrowanym użytkownikom wnoszącym opłatę.

W jaki sposób przeszukiwać szwedzki rejestr upadłości

W celu uzyskania informacji zawartych rejestrze, każdy może zwrócić się do szwedzkiego Urzędu ds. Rejestracji Spółek drogą pocztową, pocztą internetową lub telefonicznie. Korzystając z wyszukiwarki internetowej można przeszukiwać rejestr według nazwy spółki, nazwiska osoby fizycznej, numeru rejestracji lub osobistego numeru kodowego.

Historia szwedzkiego rejestru upadłości

Informacje przechowuje się w rejestrze przez okres pięciu lat.

Ostatnia aktualizacja: 01/05/2010

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.