Registrele de insolvență și de faliment

Belgia

Această secțiune vă oferă informații cu privire la registrele care cuprind cazurile de insolvență din Belgia.

Conținut furnizat de
Belgia

Care este situația registrelor de insolvență din Belgia?

În Belgia, trebuie să se facă o distincție între întreprinderi, persoane juridice sau persoane fizice independente și persoane fizice care nu sunt întreprinderi (= persoane fizice).

 • În ceea ce privește întreprinderile, există un registru central național de insolvență cunoscut sub denumirea de Registrul central în materie de solvabilitate (Registre Central de la Solvabilité) pentru întreprinderile care fac obiectul unei proceduri de insolvență, adică al unei proceduri de reorganizare judiciară sau al unei proceduri de faliment https://www.regsol.be/
 • În ceea ce privește persoanele fizice, în Belgia există o bază de date care centralizează anumite informații privind persoanele îndatorate excesiv care au ales să inițieze o procedură de restituire colectivă a datoriilor. Această bază de date este administrată de Banca Națională a Belgiei, însă nu este publică.

Consultarea registrelor de insolvență din Belgia se face în schimbul unei taxe?

Nu – pentru consultare nu se aplică taxe;

Da – pentru depunerea anumitor documente și gestionarea dosarelor se aplică o taxă.

A se vedea următorul link: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Cum puteți căuta într-un registru de insolvență din Belgia?

Prima etapă este crearea unui cont.

Oricine poate solicita consultarea unui dosar în curs. Pentru a efectua căutarea, trebuie să faceți clic pe «Solicitați accesul la un dosar deschis» de pe prima pagină. Cererea de acces este examinată de:

 • lichidator − pentru falimentele care au avut loc înainte de 1 mai 2018
 • judecătorul sindic − pentru falimentele care au avut loc după 1 mai 2018
 • judecătorul delegat – pentru procedura de reorganizare judiciară în cazul în care cererea de acces este formulată de o altă parte decât creditorul
 • debitor (sau consilierul acestuia) – pentru procedura de reorganizare judiciară în cazul în care cererea de acces este emisă de un creditor
 • debitor în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment și numai în cazul în care:
  • cererea de acces este formulată de consilierul debitorului
  • debitorul este implicat efectiv în dosarul în cauză

   Dacă niciun debitor nu este implicat în dosar, cererile de acces formulate de consilierul debitorului sunt tratate de următorii actori (a se vedea și partea de mai sus):
  • judecătorul delegat (proceduri de reorganizare judiciară)
  • judecătorul sindic (falimente care au avut loc după 1 mai 2018)
  • lichidator (falimente care au avut loc înainte de 1 mai 2018)

Veți primi un e-mail și o notificare de îndată ce vi s-a acordat accesul. Dacă vi se refuză accesul, motivul acestui refuz este indicat în notificare și în e-mail.

Dacă aveți acces la un dosar, iar dosarul respectiv este închis, veți putea consulta în continuare dosarul respectiv în arhivele RegSol.

În cazul în care nu ați primit încă acces la un dosar care a fost închis între timp, cererea sosește la grefa tribunalului comercial în cauză, care vă poate acorda apoi accesul invitându-vă să consultați un dosar închis în arhive.

Perioada acoperită de registrele de insolvență din Belgia

Registrul conține toate datele și documentele referitoare la cazurile de insolvență, și anume toate falimentele și procedurile de reorganizare judiciară în curs deschise începând cu 1 mai 2018, în măsura în care acestea nu au fost închise.

Linkuri utile

RegSol

Ultima actualizare: 04/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.