NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele de insolvență și de faliment

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Un registru național de insolvență este un registru electronic accesibil publicului prin intermediul căruia creditorii pot găsi informații, iar instanțele implicate în procedurile de insolvență pot evita deschiderea de proceduri paralele.

La 26 iunie 2018, Ministerul Justiției a finalizat prima etapă a proiectului intitulat „Interconectarea registrelor de insolvență pentru Europa”, finanțat parțial de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei în domeniul rețelelor de telecomunicații transeuropene: CEF-TC-2016-2: portalul european e-justiție. Republica Croația participă la acest proiect împreună cu Germania, Franța, Italia și România.

Prioritatea acestui mecanism este finanțarea și punerea la dispoziție a serviciilor online necesare pentru comunicarea în cadrul sistemului de interconectare a registrelor de insolvență.

Registrul de insolvență

Registrul de insolvență a fost instituit în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență.

Datele din registrul de insolvență se actualizează cel puțin o dată pe zi și cuprind:

  • procedurile de redresare judiciară și de insolvență pentru care a fost adoptată o decizie de deschidere a procedurii după 1 septembrie 2015;
  • procedurile de insolvență ale consumatorilor pentru care a fost adoptată o decizie de deschidere a procedurii după 1 ianuarie 2016.

Toate datele din registru sunt de competența instanțelor sesizate cu procedura în cauză.

În cea de a doua fază a proiectului „Interconectarea registrelor de insolvență pentru Europa”, se va asigura interconectarea registrelor naționale prin intermediul portalului european e-justiție.

Ultima actualizare: 14/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.