În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele de insolvență și de faliment

Anglia şi Ţara Galilor

Această pagină vă oferă informații referitoare la registrul privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor.

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce oferă Serviciul privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor?

Serviciul privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor este însărcinat, în temeiul dispozițiilor legislative, să țină registrele privind insolvabilitatea, restricțiile impuse societăților aflate în faliment și restricțiile impuse debitorilor. „Registrul privind insolvabilitatea” (Individual Insolvency Register) reunește aceste registre și conține informații privind:

 • falimentele aflate în curs sau a căror procedură s-a încheiat în ultimele 3 luni;
 • acțiunile de reducere a creanțelor aflate în curs sau care s-au încheiat în ultimele 3 luni;
 • acordurile voluntare (Individual Voluntary Arrangements) și acordurile voluntare accelerate (Fast-Track Voluntary Arrangements) în curs de negociere sau care s-au încheiat în ultimele 3 luni;
 • hotărârile – inclusiv cele cu caracter provizoriu - privind restricțiile impuse societăților aflate în faliment sau angajamentele asumate de acestea;
 • hotărârile – inclusiv cele cu caracter provizoriu - privind restricții impuse debitorilor sau angajamente asumate de acestea.

Este gratuit accesul la registrul privind insolvabilitatea în Anglia și Țara Galilor ?

Da, accesul la registru este gratuit.

Cum se caută în registrul privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor

Registrul poate fi accesat de pe site-ul Serviciului privind insolvența, folosind rubrica „Find someone”. Puteți căuta în registru după numele persoanei sau denumirea societății comerciale, făcând clic pe linkul pentru registrul privind insolvabilitatea.

Istoricul Serviciului privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor

Serviciul privind insolvabilitatea este o agenție executivă a Ministerului întreprinderilor, inovației și competențelor (Department for Business, Innovation and Skills) care, prin intermediul administratorului judiciar (official receiver):

 • administrează si investighează cazurile de insolvabilitate, persoanele care fac obiectul unei hotărâri de reducere a creanțelor, societățile și parteneriatele aflate în lichidare judiciară, pentru a stabili cauza insolvabilității;
 • acționează ca mandatar/lichidator atunci când nu este numit un practician în insolvență din sectorul privat;
 • acționează ca mandatar și supervizor în cadrul acordurilor voluntare și accelerate.

De asemenea, serviciul:

 • transmite rapoarte privind fapte ilegale comise de persoanele care fac obiectul unei hotărâri de reducere a creanțelor sau de către directori;
 • sancționează directorii inapți în toate cazurile de faliment al societăților;
 • este însărcinat cu hotărârile privind falimentele și cu societățile aflate în faliment, precum și cu hotărârile prin care se impun restricții debitorilor și cu angajamentele acestora în materie de restricții;
 • autorizează administratorii judiciari și reglementează această profesie;
 • evaluează și plătește indemnitățile legale în caz de concedieri atunci când angajatorul este declarat insolvabil;
 • oferă servicii de contabilitate și de investiții fondurilor care gestionează active aflate în faliment/lichidare;
 • efectuează anchete confidențiale privind anumite societăți dacă acest lucru este în interes public;
 • oferă ministerelor și altor servicii din administrația publică consiliere în materie de insolvabilitate și de concedieri, precum și în legătură cu alte aspecte conexe;
 • furnizează publicului informații în materie de insolvabilitate, de concediere și de investigații, prin intermediul site-ului său, al publicațiilor și al serviciului de informare (Insolvency Enquiry Line).

Denegare de responsabilitate a Registrului privind insolvabilitate din Anglia și Țara Galilor:

Pe site-ul registrului se menționează:

„Deși s-au depus toate eforturile ca informațiile oferite să fie exacte, pot exista greșeli. În cazul în care identificați informații care par a fi incorecte sau omisiuni, vă rugăm să ne informați utilizând linkurile pentru feedback ale acestui site, astfel încât să putem analiza problema în cauză și să efectuăm corecturile necesare în baza de date.

Serviciul privind insolvabilitatea nu răspunde pentru erorile sau omisiunile provocate din neglijență sau de altă natură. Vă rugăm să rețineți că Serviciul privind insolvabilitatea și administratorii judiciari nu furnizează consiliere juridică sau financiară. Dacă aveți nevoie de astfel de consiliere, vă puteți adresa Biroului de consiliere pentru cetățeni (Citizen's Advice Bureau), unui avocat, unei contabil, unui practician în insolvență, unui consultant financiar sau unui centru de consiliere financiară.

Registrul privind insolvabilitatea este un registru public, iar Serviciul privind insolvabilitatea nu avizează și nu face comentarii în legătură cu utilizarea datelor din registru de către terți”.

Linkuri utile

Serviciul privind insolvabilitatea

Registrul privind insolvabilitatea

Ultima actualizare: 04/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.