Registrele de insolvență și de faliment

Estonia

Această pagină oferă o scurtă prezentare a informațiilor despre insolvență care pot fi găsite în Registrul comerțului din Estonia, precum și în publicația oficială Ametlikud Teadaanded.

Conținut furnizat de
Estonia

Ce informații privind insolvența sunt disponibile în Estonia?

Estonia nu are un registru de insolvență distinct. Informațiile privind procedurile de faliment și de ajustare a datoriilor referitoare la persoanele juridice sau fizice sunt disponibile în publicația electronică oficială Ametlikud Teadaanded. În plus, în Registrul comerțului din Estonia și în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit există informații privind falimentul persoanelor juridice și al persoanelor care desfășoară activități independente.

În Ametlikud Teadaanded instanțele și administratorii judiciari înscriu informații privind:

 • data și locul soluționării unei cereri de declarare a falimentului și un aviz de comunicare a interdicției de a dispune de active;
 • un anunț privind declararea falimentului;
 • un anunț privind adunarea generală a creditorilor;
 • un aviz privind aprobarea unei distribuții temporare;
 • un aviz privind închiderea procedurii de faliment;
 • un aviz privind aprobarea unui plan de ajustare a datoriei.

Lista completă a anunțurilor care trebuie publicate este disponibilă pe site-ul web al Ametlikud Teadaanded.

Pe baza unei hotărâri judecătorești, Registrul comerțului și registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit din Estonia publică următoarele informații:

 • închiderea unei proceduri de faliment, fără declararea falimentului;
 • declarația de intrare în faliment, împreună cu numele și codul personal de identificare al administratorului judiciar, precum și o notă care indică faptul că acesta reprezintă societatea;
 • anularea unei declarații de intrare în faliment, împreună cu o notă care arată continuarea activității de către societate;
 • anularea unei declarații de intrare în faliment și radierea societății din registru;
 • închiderea procedurii de faliment și radierea societății din registrul sau continuarea activităților societății;
 • derularea unei proceduri de conciliere și durata acesteia, împreună cu o notă care arată continuarea activității de către societate;
 • anularea concilierii și redeschiderea procedurii de intrare în faliment, cu o notă prin care se arată că societatea este reprezentată de un administrator judiciar;
 • încetarea concilierii la expirarea termenului stabilit și încetarea mandatului administratorului judiciar;
 • numirea unui administrator special, în conformitate cu Legea privind obligațiile garantate (pandikirjaseadus), cu menționarea numelui și a codului său personal de identificare; o notă indicând faptul că acesta reprezintă instituția de credit în ceea ce privește gestionarea obligațiunilor garantate din portofoliu și actele de dispoziție privind aceste obligațiuni.

În registru nu sunt incluse detalii privind interdicțiile în materie de comerț impuse unui debitor sau persoanei care îl reprezintă și nici eventuala interdicție de a continua activitatea comercială.

Registrul comerțului din Estonia conține următoarele informații privind persoanele juridice aflate în stare de faliment:

 • denumirea persoanei juridice;
 • codul de înregistrare;
 • adresa;
 • datele administratorului judiciar;
 • datele membrilor consiliului de administrație;
 • date privind administratorul asociației de acoperire;
 • data hotărârii/deciziei de deschidere a procedurii de faliment și numărul hotărârii din cauza civilă.

Este gratuit accesul la informații privind insolvența?

Accesul la datele din registru se poate face online și în cabinetele notariale.

Accesul la Ametlikud Teadaanded este gratuit.

Nu se percep taxe pentru căutările efectuate online privind persoanele juridice, persoanele care desfășoară activități independente, filialele societăților străine și nici pentru informațiile cu privire la proceduri judiciare sau pentru accesul la datele conținute în evidențele registrului. În schimb, pentru alte căutări, inclusiv datele istorice din registru, precum și pentru a avea acces la rapoarte anuale, la prevederile legale și la alte documente, se percep taxe. Tarifele percepute pentru utilizarea de date informatice în registrul comerțului sunt stabilite printr-un regulament al ministrului justiției.

De asemenea, se percep taxe pentru consultarea datelor din registru și a documentelor dintr-un dosar efectuată într-un cabinet notarial. Taxele aplicabile sunt prevăzute în Legea privind taxele notariale. În conformitate cu Legea privind notarii, Camera Notarilor trebuie să asigure accesul gratuit la dosarele publice și la dosarele întreprinderilor la birourile notariale din regiunile Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa și Ida-Virumaa.

Detalii privind interdicțiile comerciale sunt publicate și accesibile în mod gratuit online.

Căutarea informațiilor privind insolvența

Puteți căuta în Ametlikud Teadaanded informații privind insolvența unei persoane fizice sau juridice după nume/denumire sau cod personal de identificare/număr de înregistrare, iar pe pagina de căutare generală puteți căuta și după cuvinte-cheie. Utilizând funcția de căutare, puteți găsi ușor toate anunțurile publicate cu privire la procedurile de insolvență. La încheierea procedurii, anunțurile sunt arhivate, cu excepția anunțurilor privind încheierea procedurilor, care rămân publice timp de trei ani.

Puteți căuta o persoană juridică sau o persoană care desfășoară o activitate independentă în Registrul comerțului după nume sau denumire și după codul de înregistrare. Statutul persoanei juridice sau al persoanei care desfășoară o activitate independentă indică dacă aceasta este în stare de faliment.

Registrul comerțului a fost inclus în interfața de căutare a registrelor de insolvență interconectate a portalului e-justiție, permițând societăților, creditorilor și investitorilor care doresc să investească în alte state membre să efectueze verificări direct în registrele de insolvență ale altor țări. Ca urmare a soluției multilingve care a fost implementată, accesarea informațiilor privind insolvența la nivel transfrontalier este mai transparentă, iar informațiile sunt mai ușor de accesat. Informațiile sunt disponibile gratuit. Portalul are o funcție de căutare de bază, care permite efectuarea de căutări - în toate registrele interconectate - după numele debitorului. Există și o funcție de căutare avansată, criteriile de căutare depinzând în acest caz de criteriile de căutare din registrul țării în care se efectuează căutarea respectivă. În viitor (se preconizează că în 2021), Ametlikud Teadaanded va fi conectat la portalul e-justiție, care conține toate informațiile obligatorii cu privire la publicarea procedurilor de insolvență în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului.

Pentru Estonia, criteriile de căutare sunt numele debitorului și codul personal de identificare/codul de înregistrare.

Istoricul serviciului de informații privind insolvența

Serviciul de informații privind insolvența din Estonia funcționează din 1 septembrie 1995.

Ultima actualizare: 06/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.