Registrele de insolvență și de faliment

Finlanda

În Finlanda există două registre publice de insolvență: Registrul privind falimentele și restructurările și Registrul privind datoriile. Se pot efectua căutări în aceste registre în mod gratuit, prin intermediul serviciului de informare furnizat de Centrul finlandez de gestionare a registrelor juridice.

Conținut furnizat de
Finlanda

Registrul de insolvență este un serviciu de informare oferit de Centrul finlandez de gestionare a registrelor juridice.

Ce informații se regăsesc în Registrul finlandez de insolvență?

Registrul conține informații privind insolvabilitatea, care provin din Registrul privind falimentele și restructurările și informații privind datoriile contractate în cadrul unor activități economice de către persoane private, informații care provin din Registrul privind datoriile. Registrul oferă informații cu privire la cererile și deciziile privind falimentele și restructurările, precum și informații cu privire la data și locul reuniunii creditorilor, termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor în caz de faliment și date despre lichidatorul desemnat.

În ceea ce privește informațiile referitoare la datoriile contractate în scopuri personale, trebuie să vă adresați direct Centrului finlandez de gestionare a registrelor juridice, care pune la dispoziție gratuit aceste informații.

Este gratuit accesul la registrul finlandez de insolvență?

Da, accesul este gratuit.

Cum se efectuează o căutare în Registrul finlandez de insolvență?

Criteriile de căutare sunt: numele debitorului, numărul național de identificare sau codul de înregistrare al întreprinderii, o anumită perioadă de timp sau numele administratorului judiciar sau al lichidatorului.

Cererile de informații privind datoriile contractate în scopuri personale care sunt adresate Centrului finlandez de gestionare a registrelor juridice trebuie să conțină următoarele informații:

  • numele persoanei care face obiectul cererii de informații;
  • numărul de identificare al persoanei respective;
  • numele și numărul de telefon ale solicitantului și adresa la care trebuie transmise informațiile.

Istoricul Registrului finlandez de insolvență

Registrele în cauză conțin informații începând cu anul 1995.

Linkuri conexe

În finlandeză

Maksukyvyttömyysrekisteri

Oikusrekistinikeskus: rekisteriei

Konkurrentsania — ja yritysssaneeraurekisteri

Velkajärjestyereisterari

În engleză

Legal Register Centre: Registers

Register of bankruptcies and restructurings

Register of debt adjustments

În suedeză

Rättsregistercentralen: register

Konkurs- och företagssaneringsregistret

Skuldsaneringsregistret

Ultima actualizare: 10/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.