Registrele de insolvență și de faliment

Germania

Scurtă prezentare a registrului de insolvență german.

Conținut furnizat de
Germania

Registrul de insolvență german

În registrul de insolvență german puteți găsi declarațiile de insolvență (Insolvenzbekanntmachungen) emise de toate instanțele germane, în conformitate cu articolului 9 din Legea germană privind insolvența (Insolvenzordnung). Aceste informații au caracter juridic obligatoriu și sunt accesibile publicului.

Registrul este deținut și administrat de Ministerul justiției din Renania de Nord-Westfalia, prin intermediul Comisiei pentru gestionarea datelor și raționalizare în domeniul justiției.

Este gratuit accesul la registrul de insolvență al Germaniei?

Da.

Cum se efectuează căutări în registrul de insolvență al Germaniei?

Căutarea este posibilă numai prin intermediul site-ului web al registrului de insolvență german. Site-ul conține instrucțiuni de căutare. Informațiile sunt disponibile numai în limba germană. Vă rugăm să aveți în vedere că opțiunea de căutare nelimitată în datele tuturor instanțelor germane competente în materie de insolvență este valabilă numai pentru o perioadă de două săptămâni de la data publicării. După acest termen, este necesar să precizați, în momentul căutării, sediul instanței de insolvență și cel puțin una dintre informațiile următoare: numele de familie sau denumirea societății, sediul (Sitz) sau domiciliul (Wohnsitz) debitorului, numărul dosarului aflat pe rolul instanței competente în materie de insolvență sau numărul de înregistrare la tribunalul comercial competent, tipul de registru și numărul de ordine în registru.

Istoricul registrului de insolvență german

De la 1 aprilie 2002, pe pagina de internet consacrată declarațiilor de insolvență sunt publicate informații cu privire la procedurile de insolvență. Pagina de internet conține informații exacte cu privire la perioadele și procedurile pentru care există date.

Informațiile furnizate se referă la proceduri care nu au fost încă finalizate. Datele sunt șterse din sistem în termen de cel mult șase luni de la finalizarea procedurii.

Linkuri utile

Registrul de insolvență german

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.