NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele de insolvență și de faliment

Grecia

Grecia nu dispune de registre de insolvență în format electronic. În prezent se lucrează la digitalizarea bazelor de date și a interfețelor electronice ale acestora.

Conținut furnizat de
Grecia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații pot fi consultate în Registrul de insolvență al Greciei?

În conformitate cu legislația elenă, în categoria procedurilor de insolvență intră:

  • falimentul [articolele 1-61 din Legea nr. 3588/2007, articolul 13 alineatele (1)-(4) din Legea nr. 4013/2011, articolul 22 alineatul (1) din Legea nr. 4055/2012, articolele 1-3 din Legea nr. 4446/2016, articolul 14 din Legea nr. 4491/2017];
  • lichidarea specială fără întreruperea activității (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (articolul 12 din Legea nr. 4013/2011, articolul 6 din Legea nr. 4446/2016);
  • rezoluția premergătoare falimentului (proptocheftikí diadikasía exygíansis) [articolele 70-101 din Legea nr. 3588/2007, articolul 22 alineatul (2) din Legea nr. 4055/2012, articolul 116 alineatul (3) și articolul 234 alineatele (1)-(3) din Legea nr. 4072/2012, articolul 3 și următoarele din Legea nr. 4446/2016];
  • planul de restructurare (articolele 109-123 din Legea nr. 3588/2007, articolul 7 și următoarele din Legea nr. 4446/2016);
  • procedura simplificată pentru falimentele minore (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (articolul 9 din Legea nr. 4446/2016, articolul 62 din Legea nr. 4472/2017).

Instanțele civile districtuale locale (eirinodikeía) au responsabilitatea de a examina cauzele și de a emite decizii cu privire la cererile de faliment ale persoanelor fizice.

Instanțele locale de prim grad de jurisdicție (protodikeía) au responsabilitatea de a examina cauzele și de a emite decizii cu privire la cererile de faliment ale asociațiilor (prosopikés etairíes), ale societăților în comandită simplă (eterórrythmes etairíes), ale societăților în nume colectiv (omórrythmes etairíes), ale societăților de capital privat (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), ale societăților cu răspundere limitată (etairíes periorisménis efthýnis), ale societăților pe acțiuni (anónymes etairíes), ale societăților europene și ale societăților cooperative europene.

Registrul general al comerțului (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) din cadrul camerelor de comerț locale este responsabil de eliberarea certificatelor necesare pentru procedurile de faliment.

Este gratuit accesul la registrul de insolvență al Greciei?

Nu există această posibilitate.

Cum se efectuează interogarea registrelor de insolvență din Grecia?

Nu se aplică.

Istoricul registrului de insolvență al Greciei

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 17/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.