Registrele de insolvență și de faliment

Ungaria

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu a Registrului de insolvență din Ungaria.

Conținut furnizat de
Ungaria

Ce informații pot fi consultate în Registrul de insolvență din Ungaria?

În Ungaria, guvernul a desemnat un departament din cadrul Ministerului Justiției (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat - Serviciul de informații privind întreprinderile și de înregistrare electronică a întreprinderilor) ca organism responsabil pentru crearea și asigurarea funcționării Registrului de insolvență.

Acest departament utilizează monitorul oficial din Ungaria (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.) pentru sarcinile legate de procesarea datelor, dezvoltarea IT, funcționarea tehnică și securitatea tehnică a bazei de date.

Registrul de insolvență este disponibil la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouă.https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Registrul de insolvență cuprinde informații privind toți operatorii economici și organizațiile societății civile față de care s-au inițiat proceduri de insolvență în Ungaria.

Insolvența este reglementată în legislația maghiară prin Legea XLIX din 1991. Legea CLXXV din 2011 privind organizațiile societății civile reglementează procedurile de faliment și lichidare aplicabile asociaților și fundațiilor, însă restul aspectelor sunt reglementate de Legea XLIX din 1991.

Este gratuit accesul la Registrul de insolvență al Ungariei?

Nu există taxe pentru accesarea datelor din registru. Persoanele care consultă registrul trebuie să declare în prealabil că datele obținute în urma căutării efectuate nu vor fi folosite în scop comercial sau pentru constituirea unei baze de date care să fie folosită în scop comercial.

În conformitate cu articolul 6/N din Legea XLIX din 1991, registrul conține următoarele informații:

 • data la care s-a lansat procedura de insolvență;
 • dacă procedura de insolvență a fost lansată în instanță și, în caz afirmativ, numărul de referință al cauzei;
 • categoria procedurii de insolvență, de exemplu, în Ungaria, faliment sau lichidare;
 • dispozițiile pe care se întemeiază competența de a lansa procedura (dacă este vorba despre o procedură principală sau de una secundară);
 • calitatea debitorului de persoană fizică sau juridică, denumirea/numele acestuia, numărul de înregistrare, sediul și, dacă este diferită, adresa poștală;
 • numele, adresa poștală și adresa de email a practicianului în insolvență (administrator judiciar sau lichidator) care a fost numit în procedură;
 • termenul de depunere a creanțelor sau metoda de calculare a acestui termen;
 • data încheierii procedurii de insolvență, dacă este cazul;
 • instanța și, după caz, termenul la care se poate depune o contestație a deciziei de inițiere a procedurii în conformitate cu articolul 5 sau metoda de calculare a acestui termen;
 • inițierea și încheierea acțiunilor în anularea transferului patrimonial privind bunurile debitorului; denumirea instanței competente și numărul de referință al cauzei;
 • inițierea și încheierea acțiunilor de antrenare a răspunderii directorilor, foștilor directori, membrilor sau proprietarilor debitorului pentru activitățile pe care le-au desfășurat și care au adus atingere intereselor creditorilor; denumirea instanței competente și numărul de referință al cauzei;
 • dacă dosarul a fost tratat în cadrul procedurii de lichidare simplificate.

Cum se pot efectua căutări în Registrul de insolvență din Ungaria?

Criteriul de căutare poate fi ales dintr-un meniu derulant. Folosind acest meniu derulant, se pot efectua căutări după:

 • denumirea/numele debitorului;
 • numărul de înregistrare al întreprinderii/organizației aparținând societății civile;
 • numărul de referință al procedurii.

Informații detaliate privind efectuarea de căutări în registru pot fi găsite la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouă.https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Legislația actuală nu permite efectuarea de căutări directe de date în bloc sau descărcarea de date din Registrul de insolvență.

Ultima actualizare: 09/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.