Registrele de insolvență și de faliment

Irlanda

Această secțiune vă prezintă informații cu privire la registrul de insolvență din Irlanda.

Conținut furnizat de
Irlanda

Serviciul de Insolvență din Irlanda (Insolvency Service of Ireland - ISI) este un organism oficial independent care a fost instituit la 1 martie 2013.  Obiectivul său este de a restabili solvabilitatea persoanelor insolvabile.

ISI își îndeplinește mandatul într-o serie de domenii de activitate, respectiv:

 • gestionarea cazurilor,
 • falimente;
 • reglementare și politici;
 • aspecte juridice;
 • întreprinderi.

ISI publică următoarele informații în registrele sale în temeiul Legii privind insolvența persoanelor fizice. (Vă atragem atenția asupra faptului că registrele ISI nu sunt accesibile prin browserele Internet Explorer/Edge.  Sugerăm utilizarea browserelor Chrome, Firefox sau Safari pentru a vizualiza registrul.)

Certificate de protecție

În cazul în care se eliberează un certificat de protecție în temeiul articolului 61 din Legea privind insolvența persoanelor fizice din 2012 (denumită în continuare „legea”), Serviciul de Insolvență din Irlanda trebuie să înregistreze, pe lângă informațiile prevăzute în Legea privind insolvența persoanelor fizice din 2012 (Informații suplimentare care trebuie incluse în registre) Reglementări 2012 (S.I. 356 din 2013), următoarele informații:

 • numele și adresa debitorului și data eliberării certificatului de protecție;
 • după caz, prelungirea certificatului de protecție în temeiul articolului 61 din lege;
 • după caz, hotărârea pronunțată de instanță în temeiul articolului 63 din lege și creditorul cu privire la care a fost pronunțată hotărârea și
 • data la care certificatul de protecție expiră, în temeiul capitolului 3 din lege.
 • Registrul certificatelor de protecție

Registrul notificărilor de reducere a datoriilor

În temeiul articolului 33 alineatul (4) din Legea privind insolvența persoanelor fizice din 2012, ISI trebuie să înregistreze în Registrul notificărilor de reducere a datoriilor (Register of Debt Relief Notices - DRN) următoarele informații:

 • faptul că a fost emisă o notificare de reducere a datoriilor;
 • data la care a fost emisă notificarea de reducere a datoriilor;
 • numele și adresa debitorului specificat și
 • alte detalii care pot fi solicitate în temeiul articolului 133 alineatul (3) litera (b).
 • Registrul notificărilor de reducere a datoriilor

Registrul acordurilor de stingere a datoriilor

În temeiul articolului 76 alineatul (1) din Legea privind insolvența persoanelor fizice din 2012, ISI trebuie să înregistreze în Registrul acordurilor de stingere a datoriilor (Register of Debt Settlement Arrangements - DSA) următoarele informații:

 • detalii privind rezultatul votului care a avut loc în cadrul adunării creditorilor;
 • faptul că a fost încheiat un acord de stingere a datoriilor;
 • după caz, eventualele modificări aduse acordului de stingere a datoriilor;
 • după caz, notificările primite de ISI privind nerespectarea acordului;
 • finalizarea cu succes a acordului.
 • Registrul acordurilor de stingere a datoriilor

Registrul acordurilor privind insolvența persoanelor fizice

În temeiul articolului 113 alineatul (1) din Legea privind insolvența persoanelor fizice din 2012, ISI are obligația să înregistreze în Registrul acordurilor privind insolvența persoanelor fizice (Register of Personal Insolvency Arrangements - PIA) următoarele informații:

 • faptul că a fost încheiat un acord privind insolvența persoanelor fizice;
 • detalii privind rezultatul votului care a avut loc în cadrul adunării creditorilor;
 • după caz, eventualele modificări aduse acordului privind insolvența persoanelor fizice;
 • după caz, notificările primite de ISI privind nerespectarea acordului;
 • finalizarea cu succes a acordului.
 • Registrul acordurilor privind insolvența persoanelor fizice
Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.