Registrele de insolvență și de faliment

Luxemburg

Luxemburgul nu dispune de registre privind cazurile de insolvenţă.

Conținut furnizat de
Luxemburg

Care este situația registrelor privind insolvența din Luxemburg?

Luxemburgul nu dispune de registre privind cazurile de insolvență. Falimentele sunt notificate de tribunale care le declară la Registrul Comerțului și al Societăților (RCS), care preia aceste informații în baza sa de date.

Consultarea listei falimentelor în Luxemburg este un serviciu gratuit?

Lista falimentelor declarate este publicată lunar în Memorialul B - Repertoriu administrativ și economic și poate fi consultată gratuit pe Legilux, portalul juridic al Luxemburgului.

În plus, RCS pune gratuit la dispoziția publicului, pe site-ul său internet, la rubrica „Consultări – statistici privind depunerile”, un modul statistic care oferă informații cu privire la hotărârile judecătorești de declarare a falimentelor care au fost depuse la RCS pe o perioadă lunară determinată. Aceste informații sunt disponibile sub formă de liste cu depunerile efectuate. Se oferă, de asemenea, furnizarea acestor informații sub forma unui fișier plat.

Cum să căutați informații despre falimente în Luxemburg?

Prima metodă: Se poate efectua o căutare pe site-ul internet al Registrului Comerțului și al Societăților (RCS) pe baza numelui (sau a unei părți din nume) sau a numărului de înregistrare a persoanei înscrise.

Motorul de căutare al site-ului afișează atunci lista de nume care corespunde căutării efectuate.

Dacă se face clic pe numele uneia dintre persoanele afișate, atunci sunt afișate gratuit următoarele informații de bază:

  • numărul RCS,
  • data înregistrării,
  • denumirea,
  • forma juridică,
  • adresa sediului social,
  • lista cu documentele depuse din 2003,
  • precum și informația dacă persoana este în stare de faliment.

A doua metodă: Se poate efectua o căutare pe site-ul internet al Registrului Comerțului și al Societăților (RCS) la rubrica „Consultări – statistici privind depunerile”, prin intermediul modulului statistic care furnizează informații privind hotărârile judecătorești de declarare a falimentului care au fost depuse la RCS pe o perioadă lunară determinată.

A treia metodă: Se poate efectua o căutare pe site-ul internet al Baroului din Luxemburg la rubrica „Falimente”, după denumirea societății, data declarației de faliment și numele lichidatorului.

Linkuri relevante

Registrul Comerțului și al Societăților

Baroul din Luxemburg

Ultima actualizare: 10/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.