Registrele de insolvență și de faliment

Portugalia

Scurtă introducere privind registrul de insolvență din Portugalia.

Conținut furnizat de
Portugalia

Ce informații se publică în registrul de insolvență?

Registrul electronic de insolvență include următoarele informații:

  • Numărul de referință al cazului de insolvență
  • Instanța în cadrul căreia s-a derulat sau se derulează procedura de insolvență
  • Persoana insolvabilă
  • Administratorul judiciar
  • Termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor
  • Data la care a fost declarată insolvența

Registrul electronic conține informații detaliate privind cazurile de insolvență (a se vedea mai jos).

Există o taxă pentru consultarea registrului de insolvență portughez?

Nu, consultarea registrului de insolvență este gratuită.

Legislația care reglementează registrul de insolvență

Registrul de insolvență din Portugalia este reglementat de articolul 38 din Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Codul privind insolvența și recuperarea creanțelor), adoptat prin Decretul-lege nr. 53/2004 din 18 martie 2004, cu modificările ulterioare.

Ultima actualizare: 28/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.