Registrele de insolvență și de faliment

Slovacia

Această pagină conține o prezentare succintă a Registrului de insolvență din Slovacia.

Conținut furnizat de
Slovacia

Ce cuprinde Registrul de insolvență din Slovacia?

Registrul de insolvență (Register úpadcov) este un sistem de informații pus la dispoziție de administrația publică pe site-ul Ministerului Justiției din Republica Slovacă, care este administrat și gestionat de Ministerul Justiției. Registrul de insolvență conține informații privind procedurile de insolvență, de restructurare și de remitere de datorie în temeiul articolului 10a alineatul (2) din Legea nr. 7/2005 privind falimentul și restructurarea, astfel cum a fost modificată.

Registrul de insolvență cuprinde informații privind:

 1. Procedura în temeiul Legii nr. 7/2005, mai exact:
  1. instanța sesizată;
  2. nr. de referință al dosarului;
  3. numele și prenumele judecătorului responsabil de procedură;
  4. numele reclamantului și numele debitorului, și anume
   4.1 în cazul unei persoane fizice: numele, prenumele, data nașterii și adresa;
   4.2 în cazul unei persoane fizice care desfășoară o activitate comercială: denumirea comercială, numele, prenumele, dacă este diferit de denumirea comercială, numărul de identificare sau orice alt mod de identificare, locul de desfășurare a activității;
   4.3 în cazul unei persoane juridice: denumirea comercială, numărul de identificare sau orice alt mod de identificare și sediul social;
  5. numele administratorului sau al mandatarului desemnat;
  6. sediul administratorului sau al mandatarului desemnat;
  7. data deschiderii procedurii de insolvență sau a procedurii de reorganizare sau data acordării protecției împotriva creditorilor;
  8. data declarației de faliment, a aprobării restructurării sau a atribuirii unui plan de rambursare;
  9. data închiderii procedurii de insolvență sau a procedurii de restructurare;
  10. informații care să indice dacă falimentul în cauză are sau nu o valoare redusă;
  11. informații privind creanțele înscrise, în conformitate cu cerințele privind conținutul unei liste de creanțe;
  12. informații privind creanțele născute după data deschiderii procedurii de faliment, în conformitate cu cerințele legale în materie;
  13. informații privind stabilirea unui plan de rambursare de către administrator;
  14. informații privind activele debitorului, în conformitate cu cerințele legale în materie;
  15. informații privind masa credală și reuniunile comitetului creditorilor, - locul, ora și obiectul acestor reuniuni, numele și prenumele creditorilor în cazul persoanelor fizice sau denumirea creditorilor în cazul persoanelor juridice, dacă un anumit creditor este membru al comitetului creditorilor și ce drepturi de vot are - precum și procesele-verbale ale acestor reuniuni;
  16. informații privind reuniunile creditorilor în cazul procedurii prevăzute în partea a patra din Legea 7/2005, cu detalii privind locul, data și obiectul acestor reuniuni;
  17. distribuirea încasărilor;
  18. data deciziei privind remiterea de datorie a debitorului în cazul în care a fost declarat falimentul sau a fost stabilit un plan de rambursare în temeiul părții a patra din Legea 7/2005;
  19. informații privind impunerea unei supravegheri;
  20. informații privind termenele de care beneficiază părțile la procedură pentru a desfășura anumite acte de procedură în temeiul Legii 7/2005;
  21. informații care să indice dacă procedura de insolvență în cauză este principală, secundară sau teritorială, în conformitate cu legislația în materie;
  22. informații privind posibilitatea introducerii unei căi de atac în conformitate cu legislația în materie;
  23. rata de recuperare pentru creditorii garantați și negarantați în cadrul procedurilor desfășurate în temeiul părții a doua și a treia din Legea 7/2005;
  24. rata de recuperare pentru creditori în cadrul procedurii desfășurate în temeiul părții a patra din Legea 7/2005;
 2. o listă a debitorilor aflați în faliment care fac obiectul unei proceduri de insolvență și o listă a debitorilor în curs de restructurare, cu informațiile prevăzute la punctul 4a;
 3. o listă a debitorilor aflați în faliment care fac obiectul procedurii prevăzute în partea a patra din Legea 7/2005, cu informațiile prevăzute la punctul 4a;
 4. alte informații privind procedurile în temeiul Legii 7/2005 publicate în Jurnalul comercial (Obchodný vestník);
 5. informații privind serviciile furnizate de administrator.

Accesul la Registrul de insolvență slovac este gratuit?

Da, registrul de insolvență poate fi accesat și se pot efectua căutări în registru în mod gratuit.

Cum se pot efectua căutări în Registrul de insolvență din Slovacia?

Pagina principală a Registrului de insolvență conține o bară de căutare, unde se pot introduce cuvintele-cheie de căutare în mod direct sau, după caz, limitat la categorii precum procedura, administratorii, activele sau serviciile.

Istoricul Registrului de insolvență al Republicii Slovace

Sistemul funcționează de la data de 7 decembrie 2015.

Linkuri conexe

Registrul de insolvență

Ultima actualizare: 27/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.