Registrele de insolvență și de faliment

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Registrul de insolvență al Spaniei

Informarea publică cu privire la insolvență și la procedurile de insolvență reprezintă un element esențial al transparenței și al securității juridice. În Spania, acest lucru este asigurat prin intermediul Registrului public de insolvență (Registro Público Concursal), care este reglementat de articolul 198 din Legea privind insolvența. Această lege a fost pusă în aplicare prin Decretul regal 892/2013 din 15 noiembrie 2013, conform căruia Registrul public de insolvență este gestionat de Asociația grefierilor (Colegio de Registradores), subordonată Ministerului Justiției.

Registrul public de insolvență are trei obiective:

  • difuzarea și publicarea deciziilor și a actelor emise în temeiul Legii privind insolvența și a înregistrărilor din registru în urma procedurilor de insolvență;
  • coordonarea între diferitele registre publice în care trebuie înregistrate declarația de insolvență și stadiul procedurii;
  • generarea listei de administratori judiciari care îndeplinesc cerințele legale și de reglementare. Această funcție nu a fost încă pusă în aplicare.

Registrul public de insolvență este disponibil pe un portal internet: http://www.publicidadconcursal.es/.

Scopul Registrului public de insolvență este gruparea informațiilor relevante generate în cursul procedurii de insolvență, în scopuri strict informative și publice.

¿Este accesul la registrul de insolvență gratuit?

Accesul la Registrul public de insolvență este gratuit.

¿Căutarea în registrul de insolvență

Registrul public de insolvență este structurat în patru secțiuni în care intrările sunt ordonate după partea care face obiectul procedurii de insolvență sau după debitor, în ordine cronologică:

  1. Secțiunea 1 (anunțuri de insolvență): aceasta cuprinde deciziile care trebuie publicate în conformitate cu articolul 23 din Legea privind insolvența și deciziile de înregistrare a deschiderii negocierilor în conformitate cu articolul 5bis din legea respectivă. Secțiunea conține, de asemenea, informații cu privire la deschiderea unei proceduri de insolvență inițiate într-un alt stat membru în conformitate cu legislația UE privind procedurile de insolvență.
  2. Secțiunea 2 (informații din registrele publice): aceasta include adnotări și înregistrări din oricare dintre registrele publice ale persoanelor care sunt menționate la articolul 24 din Legea privind insolvența.
  3. Secțiunea 3 (acorduri extrajudiciare): aceasta conține informații cu privire la măsurile luate pentru a se ajunge la acorduri extrajudiciare privind plățile în temeiul titlului X din Legea privind insolvența și privind aprobarea de către instanță a acordurilor de refinanțare în temeiul celei de a patra dispoziții suplimentare din Legea privind insolvența.
  4. Secțiunea 4 (administratorii judiciari și asistenții delegați ai acestora – secțiunea urmează să fie creată și dezvoltată).

Căutările pot fi efectuate introducând fie numele debitorului insolvabil, fie numele administratorului judiciar: procedând astfel, vor fi găsite informațiile disponibile referitoare la aceștia în oricare dintre secțiuni.

Istoricul registrului de insolvență

Legea privind insolvența din 2003 nu prevedea ca un registru să ofere informații cu privire la procedurile de insolvență în general. Chestiunea intra sub incidența modalităților de publicare care erau prevăzute, la momentul respectiv, în dreptul spaniol al societăților comerciale și constau în publicarea anunțurilor în cotidienele cu cea mai mare circulație din provincia în cauză. Acest fel de a proceda însemna din ce în ce mai des că procedurile erau suspendate, întrucât costurile de publicare trebuiau să fie suportate de masa bunurilor care făcea obiectul insolvenței, care nu era întotdeauna în măsură să asigure finanțarea acestor costuri.

Articolul 198 din Legea privind insolvența prevedea însă un registru public al cazurilor de insolvență din culpă și numirea sau descalificarea administratorilor judiciari. Registrul respectiv a fost extins și i s-a dat denumirea de „Registru public de insolvență” prin Decretul-lege regal 3/2009 din 27 martie 2009 privind măsurile urgente în materie fiscală, financiară și de insolvență pentru a face față situației economice în schimbare (Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica). De atunci, dispoziția respectivă a fost modificată de mai multe ori și au existat și o serie de alte modificări care afectează și alte acte legislative ce prevăd publicarea anumitor etape prin intermediul Registrului. Normele actuale de punere în aplicare a articolului 198 din Legea privind insolvența sunt prevăzute în Decretul regal 892/2013 din 15 noiembrie 2013 privind Registrul public de insolvență.

Linkuri conexe

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.