Registrele de insolvență și de faliment

Suedia

Această pagină vă oferă informații legate de registrele privind insolvabilitatea din Suedia.

Conținut furnizat de
Suedia

Ce oferă registrul privind insolvabilitatea din Suedia?

Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia administrează o serie de registre care furnizează informații privind societățile înregistrate. Oficiul respectiv nu menține un registru unic și consecvent conținând lista persoanelor fizice și juridice care au fost declarate în stare de faliment. Există un registru, menținut de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia, ce conține lista persoanelor fizice și a proprietăților declarate în stare de faliment. Cu toate acestea, informațiile privind societățile comerciale declarate în stare de faliment sunt conținute într-o serie de diferite registre comerciale administrate de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia. Accesul la informațiile privind persoanele fizice, proprietățile și societățile conținute în registrele administrate de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia este posibil prin intermediul unui motor de căutare de pe internet.

Informațiile privind starea de faliment a societăților, a persoanelor fizice și a proprietăților, informațiile respective fiind conținute în diferitele registre ale Oficiului de înregistrare a societăților din Suedia, sunt denumite în continuare registrul privind insolvabilitatea din Suedia (incluzând informațiile ce pot fi accesate atât din motorul de căutare disponibil pe internet cât și prin contactarea directă a Oficiului de înregistrare a societăților din Suedia).

Registrul conține date privind societățile comerciale, persoanele fizice și proprietățile aflate în diferite stadii de faliment. În linii mari, Registrul conține următoarele tipuri de informații:

  • data inițierii procedurilor de declarare a falimentului
  • denumirea instanței competente
  • numele, adresa și numărul de înregistrare/codul numeric personal al subiectului
  • stadiul procedurilor
  • numele și adresa mandatarului

Registrul este deținut și administrat de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia.

Numai informațiile furnizate de instanțele judecătorești sunt introduse în Registru. Informațiile sunt înregistrate la aceeași dată la care sunt primite de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia de la instanțele judecătorești. În momentul în care o persoană fizică este declarată în stare de faliment, informațiile sunt introduse în registrele comerțului în care ar putea fi înregistrată persoana în cauză.

Este gratuit accesul la registrul privind insolvabilitatea din Suedia gratuit?

Informațiile conținute în registrul privind insolvabilitatea din Suedia pot fi obținute în mod gratuit prin contactarea telefonică a Oficiului de înregistrare a societăților din Suedia. În majoritatea cazurilor în care se solicită informații scrise din registru, se percepe o anumită taxă.

Accesul la informațiile privind starea de faliment a societăților comerciale este gratuit atunci când se folosesc motoarele de căutare disponibile pe internet. Informațiile suplimentare sunt disponibile numai utilizatorilor înregistrați și care plătesc o taxă.

Modul de căutare în registrul privind insolvabilitatea din Suedia

Pentru a obține informații conținute în registru, orice persoană poate contacta Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia prin poștă, email sau telefonic. Motoarele de căutare disponibile pe internet permit efectuarea de căutări în registru în funcție de denumirea societății, nume, număr de înregistrare sau cod numeric personal.

Istoricul registrului privind insolvabilitatea din Suedia

Informațiile conținute în Registru sunt păstrate pe o perioadă de cinci ani

Ultima actualizare: 01/05/2010

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.