Registrele de insolvență și de faliment

Toate statele membre ale UE au registre de insolvență și de faliment care pot fi consultate. Aceste registre sunt în curs de a fi conectate și de a deveni accesibile printr-un punct central.

În registre se înregistrează, se analizează și se stochează informații privind insolvența, care sunt puse la dispoziția publicului într-o formă care diferă de la o țară la alta:

  • în țările în care există registre specializate sunt publicate informații cu privire la toate etapele procedurii de insolvență și la părțile la procedură.
  • în țările care folosesc alte registre situația este mai diversificată. În unele țări se publică doar numele și statutul juridic al societății, în alte țări se publică informații cu privire la toate etapele procedurii.Informații cu privire la registrele naționale

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Căutare unică

Folosiți linkul de mai jos pentru a căuta - în oricare dintre limbile oficiale ale UE - în registrele naționale de insolvență:

  • informații și documente privind procedura de insolvență
  • documente referitoare la debitori

Căutare în registrele naționale

Informațiile și documentele care există în aceste registre ar trebui să fie accesibile în mod gratuit.

În prezent nu toate țările din UE sunt incluse în acest serviciu. Sistemul de interconectare conține un set armonizat și predefinit de informații („informații obligatorii”) privind procedurile de insolvență deschise în UE.

Linkuri relevante

Insolvenţă/faliment

Ultima actualizare: 26/03/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.