Konkurzné registre

Rakúsko

V tejto časti nájdete stručný prehľad o konkurznom registri Rakúska.

Autor obsahu
Rakúsko

Čo ponúka rakúsky konkurzný register?

Rakúsky konkurzný register vlastní a spravuje rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti. Obsahuje informácie o otvorení konkurzných konaní a kľúčových procesných krokoch v rámci týchto konaní.

Rakúsky konkurzný register je uverejnený na internetovej stránke Ediktsdatei ("databáza právnych upozornení").

Je prístup do konkurzného registra bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadávať v rakúskom konkurznom registri

Podrobné informácie sú dostupné len v nemčine na internetovej stránke rakúskeho spolkového ministerstva spravodlivosti pod názvom Ediktsdatei ("databáza právnych upozornení").

História rakúskeho konkurzného registra

Rakúsky konkurzný register sa vedie od roku 1999.

Súvisiace odkazy

Organizácia súdnictva – Rakúsko

Posledná aktualizácia: 13/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.