Konkurzné registre

Všetky členské štáty EÚ majú registre insolventnosti a bankrotu, o ktorých môžete nájsť informácie. Tieto registre sú v súčasnosti v procese prepájania a pracuje sa na tom, aby vyhľadávanie bolo možné z centrálneho miesta.

Registre zaznamenávajú, analyzujú a uchovávajú informácie o platobnej neschopnosti a sprístupňujú ich verejnosti, pričom forma sa líši v závislosti od krajiny:

  • krajiny so špeciálnymi registrami – uverejňujú informácie o všetkých fázach insolvenčného konania a jeho účastníkoch,
  • krajiny používajúce iné registre – situácia je rôznorodejšia. Niektoré uverejňujú iba názov a formu spoločnosti, iné poskytujú informácie o všetkých fázach konania.
Informácie o národných registroch

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Centralizované vyhľadávanie

Po kliknutí na odkaz nižšie môžete v ktoromkoľvek oficiálnom jazyku EÚ v národných insolvenčných registroch vyhľadávať:

  • informácie a dokumenty o insolvenčných konaniach,
  • dokumenty týkajúce sa dlžníkov.

Vyhľadať v národných registroch

Informácie a dokumenty, ktoré v týchto registroch nájdete, by mali byť dostupné zadarmo.

Táto služba momentálne nezastrešuje všetky krajiny EÚ. Tento systém prepojení obsahuje v jednotnej forme vopred určený súbor informácií („povinné informácie“) o insolvenčných konaniach bez ohľadu na to, kde v EÚ boli začaté.

Súvisiace odkazy

Platobná neschopnosť

Posledná aktualizácia: 26/03/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.