Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Grécko

Grécko nemá elektronické insolvenčné registre. V súčasnosti sa pripravuje digitalizácia databáz a ich elektronické rozhrania.

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Čo ponúka grécky insolvenčný register?

Podľa gréckych právnych predpisov existujú tieto insolvenčné konania:

  • konkurz (články 1 až 61 zákona č. 3588/2007, článok 13 ods. 1 až 4 zákona č. 4013/2011, článok 22 ods. 1 zákona č. 4055/2012, články 1 až 3 zákona č. 4446/2016, článok 14 zákona č. 4491/2017),
  • osobitná likvidácia s pokračovaním činnosti (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (článok 12 zákona č. 4013/2011, článok 6 zákona č. 4446/2016),
  • predkonkurzné vyrovnanie (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (články 70 až 101 zákona č. 3588/2007, článok 22 ods. 2 zákona č. 4055/2012, článok 116 ods. 3 a článok 234 ods. 1 až 3 zákona č. 4072/2012, článok 3 a nasl. zákona č. 4446/2016),
  • reštrukturalizačný plán (články 109 až 123 zákona č. 3588/2007, článok 7 a nasl. zákona č. 4446/2016),
  • zjednodušené konanie pre malé konkurzy (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (článok 9 zákona č. 4446/2016, článok 62 zákona č. 4472/2017).

Miestne okresné občianske súdy (eirinodikeía) zodpovedajú za posudzovanie vecí a za vydávanie rozhodnutí o žiadostiach, ktoré zahŕňajú konkurz fyzických osôb.

Miestne súdy prvého stupňa (protodikeía) zodpovedajú za posudzovanie vecí a za vydávanie rozhodnutí o žiadostiach, ktoré zahŕňajú konkurz združení (prosopikés etairíes), komanditných spoločností (eterórrythmes etairíes), verejných obchodných spoločností (omórrythmes etairíes), súkromných kapitálových spoločností (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), spoločností s ručením obmedzeným (etairíes periorisménis efthýnis), verejných akciových spoločností (anónymes etairíes), európskych spoločností a európskych družstiev.

Všeobecný obchodný register (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) na miestnych obchodných komorách zodpovedá za vydávanie potrebných potvrdení na účely konkurzných konaní.

Je prístup do gréckeho insolvenčného registra bezplatný?

Takáto možnosť neexistuje.

Ako vyhľadávať v gréckom insolvenčnom registri

Neuplatňuje sa.

História gréckeho insolvenčného registra

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 17/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.