Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Konkurzné registre

Grécko

Grécko nemá webovú stránku konkurzných registrov. Pracuje sa na návrhu a digitalizácii databáz a ich elektronickom rozhraní.

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje grécky konkurzný register?

Podľa gréckych právnych predpisov sa v prípade platobnej neschopnosti uplatňujú tieto postupy:

  • konkurz (články 1 až 61 zákona č. 3588/2007, článok 13 ods. 1 až 4 zákona č. 4013/2011, článok 22 ods. 1 zákona č. 4055/2012);
  • osobitná likvidácia s pokračovaním činnosti (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (článok 106k zákona č. 3588/2007, článok 12 zákona č. 4013/2011);
  • predkonkurzné vyrovnanie (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (články 70 až 101 zákona č. 3588/2007, článok 22 ods. 2 zákona č. 4055/2012, článok 116 ods. 3 a článok 234 ods.1 až 3 zákona č. 4072/1012);
  • reštrukturalizačné plány (články 109 až 123 zákona č. 3588/2007, článok 34 ods. 1 zákona č. 3858/2010);
  • zjednodušené konanie pre malé konkurzy (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (články 162 až 163 zákona č. 3588/2007);

Miestne občianske súdy (ειρηνοδικεία) sú zodpovedné za posúdenie veci a na žiadosť vydávajú potrebné rozhodnutia, ktoré zahŕňajú aj konkurz fyzických osôb.

Miestne súdy prvého stupňa (πρωτοδικεία) sú zodpovedné za posúdenie veci a na žiadosť vydávajú rozhodnutia týkajúce sa konkurzu združení (προσωπικές εταιρίες), partnerstiev s ručením obmedzeným (ετερόρρυθμες εταιρίες), všeobecných partnerstiev (ομόρρυθμες εταιρίες), súkromných kapitálových spoločností (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), spoločností s ručením obmedzeným (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), akciových spoločností (ανώνυμες εταιρίες), európskych spoločností a európskych družstiev.

Všeobecný obchodný register (Γενικό Εμπορικό ΜητρώοΓΕΜΗ) na miestnych obchodných komorách je zodpovedný za vydávanie potrebných potvrdení pre konkurzné konania.

Je prístup ku gréckemu konkurznému registru bezplatný?

Takáto možnosť neexistuje.

Ako vyhľadávať v gréckom konkurznom registri?

História gréckeho konkurzného registra

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.