Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Lotyšsko

Táto časť obsahuje stručný prehľad lotyšského insolvenčného registra.

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie možno nájsť v lotyšskom insolvenčnom registri?

Lotyšský insolvenčný register obsahuje informácie o:

 • správcoch konkurznej podstaty,
 • insolvenčných konaniach týkajúcich sa fyzických a právnických osôb,
 • konaniach o právnej ochrane,
 • mimosúdnych konaniach o právnej ochrane.

Insolvenčný register je voľne prístupný verejnosti a jeho záznamy sa považujú za dôveryhodné. Za register zodpovedá register spoločností Lotyšskej republiky.

Je prístup do lotyšského insolvenčného registra bezplatný?

Áno, prístup k informáciám v lotyšskom insolvenčnom registri je pre verejnosť bezplatný, ale za informácie v podobe dokumentu sa platí poplatok.

Ak chcete získať z insolvenčného registra vyhlásenie alebo iný dokument s osobným identifikačným kódom dlžníka (fyzickej osoby) alebo správcu konkurznej podstaty, obráťte sa so žiadosťou na register spoločností alebo o dokument požiadajte elektronicky prostredníctvom portálu Latvija.lv.

Ako vyhľadávať v lotyšskom insolvenčnom registri

Správcovia konkurznej podstaty

Táto časť obsahuje informácie o správcoch konkurznej podstaty, konkrétne:

 • krstné meno,
 • priezvisko,
 • adresu kancelárie a kontaktné informácie,
 • číslo osvedčenia,
 • dátum skončenia platnosti osvedčenia.

Informácie o správcoch konkurznej podstaty, ktorým uplynula platnosť ich osvedčenia, sú dostupné v historických záznamoch v časti Vēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ umožňuje prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli zaznamenané v lotyšskom insolvenčnom registri o každom správcovi konkurznej podstaty.

Vyhľadávanie

Ak chcete vyhľadávať v insolvenčnom registri informácie o konkrétnom subjekte (fyzickej alebo právnickej osobe), použite časť Meklēt. Informácie sa dajú filtrovať podľa týchto kritérií:

 • registračné číslo dlžníka (pre právnické osoby) alebo identifikačné číslo dlžníka (pre fyzické osoby),
 • meno alebo názov dlžníka,
 • obdobie začatia konania,
 • typ konania (konkurzné konanie, konanie o právnej ochrane alebo mimosúdne konanie o právnej ochrane),
 • charakter konania (miestny, cezhraničný primárny, cezhraničný sekundárny),
 • stav konania (prebiehajúce konanie, ukončené konanie, všetky konania).

Výsledky vyhľadávania sa zobrazia spolu s odkazom na Register spoločností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde sú dostupné všetky informácie, ktoré sa o danom subjekte nachádzajú v insolvenčnom registri, vrátane naskenovaných dokumentov obsahujúcich poznámky správcov o schôdzach veriteľov, ich agende a oznámenia veriteľom.

Vestník

Ak si chcete prezerať záznamy, ktoré boli vložené do insolvenčného registra v určitý deň, použite sekciu Žurnāls. Štandardne sa zobrazujú záznamy za aktuálny deň. Na prezeranie záznamov z iných dátumov použite kalendár a na filtrovanie záznamov podľa mesiaca použite podsekciu Mēneša žurnāls. Každý záznam obsahuje odkaz na Register spoločností (Uzņēmumu reģistra izziņu) na podrobné informácie o konkrétnych insolvenčných konaniach.

Štatistiky

Táto časť obsahuje rôzne štatistické informácie týkajúce sa insolvenčných konaní a konaní o právnej ochrane. Následný odkaz na Register spoločností („Izziņa“) poskytuje všetky informácie o konkrétnom subjekte v insolvenčnom registri.

História lotyšského insolvenčného registra

Informácie v registri sa datujú od 1. januára 2008.

Odkazy

Viac informácií o lotyšskom insolvenčnom registri

Štátna agentúra pre konkurznú správu

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.