Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Konkurzné registre

Holandsko

Questa sezione contiene una breve panoramica del registro fallimentare olandese.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje holandský konkurzný register?

V Holandsku existujú tri druhy konkurzov:

 • bankrot,
 • moratórium,
 • reštrukturalizácia dlhu.

Okresné súdy sú zodpovedné za rozhodnutia o všetkých typoch týchto konkurzov a za uchovávanie relevantných údajov vo svojich vlastných registroch. Sú zodpovedné aj za (automatizovaný) prenos notifikácií o konkurze Súdnej rade, ktorá tieto notifikácie využíva pre Centrálny konkurzný register (CIR) o bankrotoch a moratóriách.

Centrálny konkurzný register obsahuje všetky informácie z uverejnených notifikácií o konkurze, a to:

 • osobné údaje,
 • názov spoločnosti,
 • identifikačné údaje obchodného registra,
 • informácie o kurátorovi a správcovi,
 • všetky predchádzajúce notifikácie.

Centrálny konkurzný register bol vytvorený zo zákona, takže informácie, ktoré obsahuje, možno považovať za právne záväzné.

Okrem Centrálneho konkurzného registra existuje aj Centrálny register pre reštrukturalizáciu dlhov (CRDR), ktorý prevádzkuje jedno zo stredísk právnej pomoci. Centrálny konkurzný register vedie aj údaje z Centrálneho registra pre reštrukturalizáciu dlhov ako doplnkovú službu (nie zo zákona). Do oboch týchto registrov je možný online prístup.

Odvolanie sa na holandský konkurzný register

Centrálny konkurzný register obsahuje údaje týkajúce sa bankrotu, pozastavenia platieb a zrušení dlhu u fyzických osôb (jednotlivcov), ktoré spravujú miestne registre na viacerých súdoch.

Je prístup do holandského konkurzného registra bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Pre prístup do Centrálneho konkurzného registra online neexistujú žiadne obmedzenia.

Pre profesionálnych používateľov je dostupná webová služba, ktorá umožňuje opätovne spracovať dané údaje.

Ako vyhľadávať v holandskom konkurznom registri

Fyzické osoby môžu v registri vyhľadávať podľa:

 • mena a dátumu narodenia,
 • názvu, PSČ a čísla domu,
 • dátumu narodenia, PSČ a čísla domu.

Oznámenia o konkurze už nie je možné vyhľadať podľa dátumu, ak prešiel viac ako jeden rok od dátumu ich uverejnenia. Spoločnosti a právnické osoby môžu vyhľadávať podľa:

 • názvu spoločnosti,
 • identifikačného čísla obchodného registra,
 • adresy.

História holandského konkurzného registra

Centrálny konkurzný register vznikol 1. januára 2005. Nájdete v ňom preto všetky prípady otvorené alebo oznámené po tomto dátume.

Súvisiace odkazy

Centrálny konkurzný register v Holandsku

Posledná aktualizácia: 06/02/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.