Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: češtinaestónčinagréčtinaangličtinafrancúzštinataliančinalotyštinamaltčinaslovinčinafínčina.
Swipe to change

Konkurzné registre

Holandsko

Na tejto stránke nájdete krátky úvod do holandského insolvenčného registra.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje holandský insolvenčný register?

V Holandsku existujú tri druhy platobnej neschopnosti:

 • konkurz,
 • moratórium (alebo „pozastavenie platieb“),
 • reštrukturalizácia dlhu.

Okresné súdy sú zodpovedné za rozhodnutia týkajúce sa všetkých druhov platobnej neschopnosti a za uchovávanie relevantných údajov vo svojich vlastných registroch. Sú zodpovedné aj za (automatizovaný) prenos notifikácií o platobnej neschopnosti Súdnej rade (Raad voor de rechtspraak), ktorá využíva tieto notifikácie alebo Centrálny insolvenčný register (CIR).

Centrálny insolvenčný register obsahuje všetky informácie z uverejnených notifikácií o platobnej neschopnosti, a to aj:

 • osobné údaje,
 • názvy spoločností,
 • identifikačné údaje obchodného registra,
 • informácie o kurátoroch a správcoch,
 • všetky predchádzajúce notifikácie.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti týkajúce sa holandského insolvenčného registra

Centrálny insolvenčný register obsahuje informácie z miestnych registrov, ktoré vedú rôzne okresné súdy, o konkurzoch, pozastaveniach platieb a zrušeniach dlhov týkajúcich sa fyzických osôb (súkromných osôb).

Je prístup do holandského insolvenčného registra bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

V súvislosti s prístupom do Centrálneho insolvenčného registra online neexistujú žiadne obmedzenia.

Pre profesionálnych používateľov je dostupná online služba, vďaka ktorej môžu byť rýchlejšie informovaní o najnovších záznamoch uverejnených v registri.

Ako vyhľadávať v holandskom insolvenčnom registri?

Fyzické osoby možno v registri vyhľadávať len podľa:

 • mena a dátumu narodenia,
 • mena, PSČ a čísla domu,
 • dátumu narodenia, PSČ a čísla domu.

Právnické osoby/spoločnosti možno vyhľadávať podľa:

 • názvu právnickej osoby/spoločnosti,
 • čísla obchodnej komory (Kamer van Koophandel),
 • PSČ a čísla domu.

Môžete vyhľadávať aj podľa dátumu, okresného súdu, druhu uverejnenia, referenčného čísla uverejnenia alebo čísla platobnej neschopnosti.

História holandského insolvenčného registra

Centrálny insolvenčný register vznikol 1. januára 2005. Nájdete v ňom preto všetky prípady otvorené alebo oznámené po tomto dátume.

Súvisiace odkazy

Centrálny insolvenčný register v Holandsku

Posledná aktualizácia: 19/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.