Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Severné Írsko

Táto stránka poskytuje informácie o konkurznom registri Severného Írska.

Autor obsahu
Severné Írsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje konkurzný register Severného Írska?

V Severnom Írsku neexistuje žiadny konkurzný register ako taký. Informácie o osobách, ktoré vyhlásili konkurz počas posledných 10 rokov, vedie Súdna služba Severného Írska. Tieto informácie sa vedú v online databáze, v ktorej môže verejnosť vyhľadávať informácie po zaplatení poplatku. Bližšie informácie o možnosti online vyhľadávania konkurzov nájdete na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Otázkami platobnej neschopnosti sa zaoberá konkurzná služba Ministerstva podnikania, obchodu a investícií (online DETI – Department of Enterprise, Trade and Investment).

Účelom a úlohou konkurznej služby je:

  • Spravovať a preskúmavať záležitosti konkurzov a spoločností v nútenej likvidácii
  • Zisťovať dôvody platobnej neschopnosti
  • Zaoberať sa odvolávaním riaditeľov vo všetkých prípadoch platobnej neschopnosti spoločnosti
  • Zaoberať sa podvodnou činnosťou pri riadení platobne neschopných podnikov
  • Regulovať činnosť osôb zaoberajúcich sa platobnou neschopnosťou
  • Viesť účet platobnej neschopnosti
  • Pripravovať osobitné právne predpisy a politiku platobnej neschopnosti Severného Írska

Stránku Online DETI vlastní a spravuje Ministerstvo podnikania, obchodu a investícií.

Je prístup na stránku Online DETI Severného Írska bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Ako vyhľadávať na stránke Online DETI Severného Írska

Konkurzná služba obsahuje nasledovné aktualizované registre: Individuálne dobrovoľné dohody (Individual Voluntary Arrangements, IVA), Zrýchlené dobrovoľné dohody (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie konkurzu (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO/BRU), Príkazy na odpustenie dlhu (Debt Relief Orders, DRO), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie odpustenia dlhu (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO/DRRU)

Registre IVA, DRO, DRRO a DRRU fyzických osôb možno vyhľadávať online.

Viac informácií o konkurzných registroch nájdete tu.

Užitočné odkazy

Online DETINI

Súdna služba Severného Írska

Posledná aktualizácia: 14/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.