Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Konkurzné registre

Poľsko

V tejto časti sa nachádza stručný úvod o poľskom konkurznom registri.

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje poľský konkurzný register?

Webová lokalita poľského konkurzného registra [rejestr podmiotów w upadłości] sa považuje za súčasť štátneho súdneho registra [Krajowy Rejestr Sądowy]. Obsahuje rovnaké informácie o spoločnostiach, aké sú spravidla uvedené v štátnom súdnom registri, ako aj podrobné informácie o:

  • spoločnostiach,
  • nadáciách,
  • združeniach,
  • iných subjektoch, ktoré vyhlásili konkurz.

V registri sú dostupné aj informácie o dátumoch a konkrétnom obsahu oznámení o konkurze.

Konkurzný register vlastní a vedie poľské ministerstvo spravodlivosti a informácie sú dostupné v poľštine a čiastočne aj v angličtine.

Je prístup do poľského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v poľskom konkurznom registri

Od 1. apríla 2009 poľský konkurzný register disponuje novým vyhľadávacím nástrojom, ktorý umožňuje vyhľadávanie podľa subjektov v konkurze, ako aj podľa ďalších kritérií.

Posledná aktualizácia: 10/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.