Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Avstrija

Ta stran vsebuje kratek uvod v avstrijski register plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Avstrija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v avstrijskem registru plačilne nesposobnosti?

Avstrijski register plačilne nesposobnosti ima v lasti in vzdržuje avstrijsko zvezno ministrstvo za pravosodje. Vsebuje informacije o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti in pomembnih procesnih korakih.

Avstrijski register plačilne nesposobnosti je objavljen pod rubriko Ediktsdatei (zbirka razglasov).

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da.

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti?

Podrobne informacije so na voljo samo v nemščini na spletišču zveznega ministrstva za pravosodje pod rubriko Ediktsdatei.

Zgodovina avstrijskega registra plačilne nesposobnosti

Avstrijski register plačilne nesposobnosti deluje od leta 1999.

Sorodne povezave

Organizacija pravosodja – Avstrija

Zadnja posodobitev: 13/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.