Registri stečajev in insolventnosti

Avstrija

Na tej strani portala je kratek uvod v avstrijski register plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti?

Avstrijski register plačilne nesposobnosti, imenovan „Insolvenzdatei“, ima v lasti in vzdržuje avstrijsko Zvezno ministrstvo za pravosodje. Vsebuje informacije o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti in pomembnih procesnih korakih.

Register je objavljen pod rubriko Ediktsdatei.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da.

Kako iskati po avstrijskem registru plačilne nesposobnosti?

Podrobne informacije so na voljo samo v nemščini na spletišču Zveznega ministrstva za pravosodje pod rubriko Ediktsdatei [zbirka pravnih obvestil].

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Avstrijski register plačilne nesposobnosti deluje od leta 1999.

Sorodne povezave

Organizacija pravosodja – Avstrija

Zadnja posodobitev: 08/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.