To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: francoščinanizozemščina.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Belgija

Ta stran vsebuje informacije o registrih plačilne nesposobnosti v Belgiji.

Vsebino zagotavlja
Belgija

Ali v Belgiji obstaja register plačilne nesposobnosti?

V Belgiji ni centralnega nacionalnega registra plačilne nesposobnosti. Vendar pa obstajajo različni organi, ki zbirajo informacije o podjetjih in posameznikih.

  • Belgijski centralni register podjetij (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) prikazuje vse identifikacijske podatke v zvezi s podjetji in fizičnimi osebami, ki opravljajo poslovne dejavnosti, ter njihov pravni položaj (zlasti stečaj). Informacije o pravnem položaju podjetij trenutno niso na voljo javnosti. Vendar so sodne odločbe o stečaju in prisilni poravnavi objavljene v belgijskem uradnem listu (Moniteur Belge), ki je na voljo na spletu.
  • Za fizične osebe obstaja v Belgiji zbirka podatkov, v kateri so centralizirane nekatere informacije o prezadolženih osebah, ki so se odločile za začetek postopka kolektivne poravnave dolgov. To zbirko podatkov vodi Nacionalna banka Belgije, vendar ni javna.

Ali je dostop do belgijskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do zbirke podatkov belgijskega uradnega lista je brezplačen.

Kako iskati po belgijskem registru plačilne nesposobnosti?

V belgijskem uradnem listu lahko iščete sodne odločbe o stečaju ali prisilni poravnavi.

Zgodovina belgijskega registra plačilne nesposobnosti

V belgijskem uradnem listu so na voljo podatki o podjetjih od 1. januarja 1983 s povezavo na objave po 1. juniju 1997.

V belgijskem uradnem listu so na voljo tudi listine, ki so jih objavila združenja po 1. juliju 2003.

Sorodne povezave

Zvezna javna služba za pravosodje

Zadnja posodobitev: 27/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.