Registri stečajev in insolventnosti

Bolgarija

Ta stran vsebuje kratek pregled registra plačilne nesposobnosti Bolgarije.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Kateri podatki so v bolgarskem registru plačilne nesposobnosti?

Bolgarski register plačilne nesposobnosti vsebuje tri dele:

  1. seznam stečajnih upraviteljev, na voljo na spletišču bolgarskega ministrstva za pravosodje
  2. bilten o prodaji in dražbah, v celoti dostopen na spletišču bolgarskega ministrstva za gospodarstvo
  3. register postopkov v primeru plačilne nesposobnosti, ki se hrani v centralizirani podatkovni zbirki

Ali je dostop do bolgarskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do bolgarskega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen.

Kako iskati po bolgarskem registru plačilne nesposobnosti

Na spletišču lahko stečajnega upravitelja iščete po imenu.

Kako iskati po prodaji

Bilten o prodaji je na voljo na spletišču bolgarskega ministrstva za gospodarstvo.

Zgodovina bolgarskega registra plačilne nesposobnosti

Sistem je bil vzpostavljen leta 2009 v okviru projekta z naslovom Preglednost in učinkovitost postopkov v primeru plačilne nesposobnosti, prednostna podnaloga 1.5 z naslovom Pregleden in učinkovit pravosodni sistem operativnega programa Upravne zmogljivosti, ki se izvaja v okviru sporazuma o nepovratnih sredstvih OPAC št. K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt se financira iz Evropskega socialnega sklada in državnega proračuna Republike Bolgarije.

Zadnja posodobitev: 29/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.