Registri stečajev in insolventnosti

Ciper

Ta rubrika spletne strani vsebuje kratko predstavitev ciprskega registra plačilne nesposobnosti in likvidacij (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Vsebino zagotavlja
Ciper

Za prejemanje in upravljanje premoženja plačilno nesposobnih fizičnih in pravnih oseb je odgovorna sekcija za stečaje (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων), ki poroča oddelku registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) na ministrstvu za trgovino, industrijo in turizem (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Ta sekcija vodi register bankrotiranih fizičnih oseb. Če družba preneha delovati, se to sporoči poslovnemu registru. Za več informacij se obrnite na oddelek registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti?

Se ne uporabi.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Se ne uporabi.

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti

Se ne uporabi.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Register plačilne nesposobnosti vsebuje informacije o plačilni nesposobnosti od leta 1931.

Sorodne povezave

Oddelek registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministrstvo za trgovino, industrijo in turizem (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.