Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo informacije o registru plačilne nesposobnosti v Angliji in Walesu.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kaj nudi Služba Anglije in Walesa za plačilno nesposobnost?

Služba Anglije in Walesa za plačilno nesposobnost mora po zakonu upravljati register osebne plačilne nesposobnosti, register stečajnih omejitev in register omejitev pri poplačilu dolga. Register osebne plačilne nesposobnosti združuje vse te tri registre in vsebuje podatke o:

 • stečajih, ki še potekajo ali so se končali v zadnjih treh mesecih,
 • nalogih za poplačilo dolga (debt relief orders), ki še potekajo ali so se končali v zadnjih treh mesecih,
 • posameznih prostovoljnih dogovorih (individual voluntary arrangements) in posameznih prostovoljnih dogovorih za hitro poplačilo dolga (fast-track voluntary arrangements), ki še potekajo, vključno s tistimi, ki so se končali v zadnjih treh mesecih,
 • veljavnih nalogih za stečajne omejitve ali obveznosti ter začasnih nalogih za stečajne omejitve,
 • veljavnih nalogih za omejitve ali obveznosti pri poplačilu dolga ter začasnih nalogih za omejitve pri poplačilu dolga.

Ali je dostop do registra Anglije in Walesa za osebno plačilno nesposobnost brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po registru Anglije in Walesa za osebno plačilno nesposobnost

Register je na spletni strani Službe za plačilno nesposobnost in ga najdete pod „Find someone“. S klikom na povezavo Register osebne plačilne nesposobnosti (Individual Insolvency Register) lahko iščete po imenu posameznika ali podjetja.

Zgodovina Službe Anglije in Walesa za plačilno nesposobnost

Služba za plačilno nesposobnost je izvršilna agencija Oddelka za podjetja, inovacije ter znanje in spretnosti, ki prek uradnega prejemnika (official receiver):

 • upravlja in preiskuje primere stečajev, posameznike z nalogi za poplačilo dolga ter podjetja in partnerstva, za katera je likvidacijo odredilo sodišče, pri čemer ugotovi, zakaj so postali plačilno nesposobni,
 • deluje kot skrbnik/likvidacijski upravitelj, če ni imenovan stečajni upravitelj iz zasebnega sektorja,
 • deluje kot imenovana oseba in nadzornik pri posameznih prostovoljnih dogovorih za hitro poplačilo dolga.

Služba tudi:

 • ukrepa po poročilih o kršitvah, ki jih storijo osebe in podjetja v stečaju ter posamezniki, za katere veljajo nalogi za poplačilo dolga, in direktorji,
 • sankcionira nesposobne direktorje v vseh stečajih podjetij,
 • obravnava naloge za stečajne omejitve in obveznosti ter naloge za poplačilo dolga in obveznosti,
 • izdaja dovoljenja za opravljanje nalog na področju plačilne nesposobnosti in pravno ureja poklice na tem področju,
 • oceni in plača zakonsko določene odpravnine, če delodajalec uradno razglasi stečaj,
 • zagotavlja računovodske in naložbene storitve za upravljanje stečajne in likvidacijske mase,
 • opravlja zaupne poizvedbe v podjetjih, kjer je to v javnem interesu,
 • svetuje ministrom in vladnim oddelkom ter agencijam glede plačilne nesposobnosti, odpuščanja in drugih s tem povezanih vprašanj,
 • zagotavlja javnosti informacije o plačilni nesposobnosti, odpuščanju in preiskavah prek svoje spletne strani, publikacij in službe za poizvedbe (Insolvency Enquiry Line).

Izjava o omejitvi odgovornosti registra Anglije in Walesa za osebno plačilno nesposobnost

Izjava o omejitvi odgovornosti na spletni strani se glasi:

„Kljub vsem prizadevanjem za zagotavljanje točnih informacij lahko včasih pride do napak. Če opazite, da so informacije napačne ali da manjkajo, vas prosimo, da nam to sporočite prek povezav za povratne informacije na tej strani, tako da lahko zadevo preverimo in po potrebi popravimo podatke v podatkovni zbirki.

Služba za plačilno nesposobnost ne prevzema odgovornosti za nobene napake ali opustitve, ne glede na to, ali so posledica malomarnosti ali ne. Opozarjamo vas, da Služba za plačilno nesposobnost in uradni prejemnik ne moreta nuditi pravnih ali finančnih nasvetov. To vam lahko nudi Urad za svetovanje državljanom (Citizen's Advice Bureau), pravni svetovalec (solicitor), usposobljen računovodja, pooblaščeni stečajni upravitelj, ugleden finančni svetovalec ali svetovalni center.

Register osebne plačilne nesposobnosti je javno dostopen register in Služba za plačilno nesposobnost ni odgovorna za uporabo podatkov iz registra s strani tretjih oseb niti ne komentira take uporabe.“

Sorodne povezave

Služba za plačilno nesposobnost

Register osebne plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 04/12/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.