Registri stečajev in insolventnosti

Estonija

Ta stran vsebuje kratek pregled informacij, ki jih o plačilni nesposobnosti ponujata estonski poslovni register in spletišče za uradne objave Ametlikud Teadaanded.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Kateri podatki o plačilni nesposobnosti so na voljo v Estoniji?

Estonija nima posebnega registra plačilne nesposobnosti, temveč so informacije o stečajnih postopkih in postopkih prilagoditve dolga pravnih in fizičnih oseb na voljo v uradnih elektronskih objavah na Ametlikud Teadaanded. Poleg tega estonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij vsebujeta informacije o stečajih pravnih oseb in samozaposlenih oseb.

Sodišča in stečajni upravitelji v Ametlikud Teadaanded vpisujejo informacije, kot so:

 • čas in kraj pregleda zahtevka za uvedbo stečajnega postopka ter obvestilo o prepovedi odprodaje sredstev,
 • obvestilo o razglasitvi stečaja,
 • obvestilo o skupščini upnikov,
 • obvestilo o odobritvi predloga o začasni razdelitvi,
 • obvestilo o zaključku stečajnega postopka,
 • obvestilo o odobritvi načrta za prilagoditev dolga.

Celoten seznam obvestil, ki se objavijo, je na voljo na spletišču Ametlikud Teadaanded.

V estonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij se na podlagi sodne odločbe vnesejo:

 • ustavitev stečajnega postopka brez razglasitve stečaja,
 • razglasitev stečaja skupaj z imenom in osebno identifikacijsko oznako stečajnega upravitelja ter opombo, da ta zastopa podjetje,
 • razveljavitev razglasitve stečaja skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja podjetja,
 • razveljavitev razglasitve stečaja in izbris podjetja iz registra,
 • končanje stečajnega postopka in izbris podjetja iz registra ali nadaljevanje njegovega poslovanja,
 • dogovor in njegovo obdobje veljavnosti skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja,
 • razglasitev ničnosti dogovora in obnova postopka za razglasitev stečaja skupaj z opombo, da podjetje zastopa stečajni upravitelj,
 • končanje veljavnosti dogovora in razrešitev stečajnega upravitelja,
 • imenovanje upravitelja kritnega premoženja v skladu z zakonom o kritih obveznicah, skupaj z njegovim imenom in priimkom ter osebno identifikacijsko oznako, in obvestilo, da predstavlja kreditno institucijo v zvezi z upravljanjem in prodajo portfelja kritih obveznic.

Podatki o prepovedih poslovanja, izrečenih dolžniku ali osebi, pooblaščeni za njegovo zastopanje, ali o prepovedih opravljanja gospodarske dejavnosti, izrečenih tej osebi, se ne vpišejo v register.

Estonski poslovni register vsebuje naslednje informacije o pravnih osebah v stečaju:

 • ime pravne osebe,
 • registrsko številko,
 • naslov,
 • podatke o stečajnem upravitelju,
 • podatke o članih upravnega odbora,
 • podatke o upravitelju kritnega premoženja,
 • datum sklepa/razsodbe o stečaju in številko sklepa ali civilne zadeve.

Ali je dostop do podatkov o plačilni nesposobnosti brezplačen?

Do podatkov v registru je mogoče dostopati prek spleta in v notarskih uradih.

Dostop do Ametlikud Teadaanded je brezplačen.

Brezplačno je spletno iskanje informacij o pravnih osebah, samozaposlenih osebah, podružnicah tujih podjetij in sodnih postopkih ter dostopanje do podatkov v listkovnem registru. Plačljiva pa so druga iskanja, vključno z zgodovinskimi podatki v listkovnem registru, ter dostop do letnih poročil, člankov združenja in drugih dokumentov. Cenik uporabe digitalnih podatkov iz poslovnega registra je določen v pravilniku ministrstva za pravosodje.

Vpogled v podatke v registru in dokumente v spisih je plačljiv v notarskih uradih. Cenik je določen v zakonu o cenah notarskih storitev. V skladu z zakonom o notarskih storitvah notarska zbornica zagotovi brezplačen dostop do javnih spisov in poslovnih spisov v notarskem uradu v okrajih Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa in Ida-Virumaa.

Podatki o prepovedih poslovanja so objavljeni in brezplačno dostopni na spletu.

Kako poiskati podatke o plačilni nesposobnosti?

Informacije o plačilni nesposobnosti pravne ali fizične osebe lahko v Ametlikud Teadaanded iščete po imenu ali osebni identifikacijski oznaki/registrski številki, na splošni iskalni strani pa lahko iščete tudi po ključnih besedah. Vsa objavljena obvestila v zvezi s postopki v primeru plačilne nesposobnosti lahko zlahka najdete z uporabo funkcije iskanja. Ko se postopek zaključi, se obvestila arhivirajo, kar pa ne velja za obvestila o zaključku postopka, ki ostanejo javno dostopna tri leta.

Pravno ali samozaposleno osebo lahko v e-poslovnem registru iščete po firmi, imenu ali registrski številki. Iz statusa pravne ali samozaposlene osebe je razvidno, ali je ta oseba v stečaju ali ne.

Poslovni register je povezan z iskalnim vmesnikom registrov plačilne nesposobnosti na evropskem portalu e-pravosodje, kar podjetjem, posojilodajalcem in vlagateljem, ki želijo vlagati v drugih državah članicah, omogoča, da izvedejo preverjanje preteklosti neposredno v teh registrih drugih držav, ki vsebujejo podatke o plačilni nesposobnosti. Na podlagi večjezične rešitve, ki je bila vzpostavljena, je postopek čezmejnega pridobivanja informacij o plačilni nesposobnosti bolj pregleden, dostopanje do informacij pa lažje. Informacije so na voljo brezplačno. Portal ima osnovno funkcijo iskanja, ki omogoča iskanje po vseh medsebojno povezanih registrih po imenu dolžnika, pa tudi napredno funkcijo iskanja, pri kateri so iskalni kriteriji odvisni od tega, v registru katere države izvajate iskanje. V bodoče (predvidoma v letu 2021) bo Ametlikud Teadaanded povezan z evropskim portalom e-pravosodje, ki zajema vse obvezne informacije v zvezi z objavo postopkov v primeru plačilne nesposobnosti na podlagi člena 24 Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta.

Pri Estoniji je mogoče iskati po imenu dolžnika in osebni identifikacijski oznaki/registrski številki.

Zgodovina informacijske storitve v zvezi s plačilno nesposobnostjo

Estonska storitev v zvezi s plačilno nesposobnostjo je na voljo od 1. septembra 1995.

Zadnja posodobitev: 06/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.