Registri stečajev in insolventnosti

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Kateri podatki so v francoskem registru plačilne nesposobnosti?

Francija nima posebnega registra, namenjenega plačilni nesposobnosti. Ima pa več registrov, ki vključujejo odločbe o plačilni nesposobnosti dolžnikov. To so odločbe o uvedbi ali razširitvi postopka v primeru plačilne nesposobnosti, podaljšanju roka za opazovanje, preoblikovanju postopka, dokončanju ali spremembi načrta prestrukturiranja ali zaključku postopka, razglasitvi osebnega stečaja ali prepovedi upravljanja podjetja. Navedena so tudi imena stečajnih upraviteljev.

Obstoječi registri so:

  • trgovski register in register gospodarskih družb (registre du commerce et des sociétés) za trgovce, ki so fizične osebe, in gospodarske družbe,
  • obrtni register (répertoire des métiers) za obrtnike, ki so fizične ali pravne osebe,
  • poslovni register (répertoire des entreprises) v departmajih Bas-Rhin, Haut-Rhin in Moselle za obrtna podjetja iz teh departmajev,
  • kmetijski register (registre de l’agriculture) za kmetijska gospodarstva.

Poleg tega se nekatere od zgoraj navedenih odločb objavijo z obvestilom v uradnem glasilu za obvestila v civilnih in gospodarskih zadevah (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) in glasilu pravnih obvestil.

Kako iskati po francoskem registru plačilne nesposobnosti?

Informacije iz glasila pravnih obvestil, uradnega glasila za obvestila v civilnih in gospodarskih zadevah ter trgovskega registra in registra gospodarskih družb so centralizirane na javnem portalu za dostop do pravnih informacij o podjetjih (Portail de la Publicité Légale des Entreprises), ki je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.bodacc.fr/

Ali je dostop do francoskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Navedene informacije so brezplačne.

Katero obdobje zajema francoski register plačilne nesposobnosti?

Portal omogoča dostop do pravnih obvestil, objavljenih od 1. januarja 2010, in obvestil iz uradnega glasila za obvestila v civilnih in gospodarskih zadevah, objavljenih od 1. januarja 2008.

Spletna stran trgovskega registra in registra gospodarskih družb je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.infogreffe.fr/

Večina informacij iz registra je plačljivih.

Zadnja posodobitev: 30/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.