Registri stečajev in insolventnosti

Nemčija

Na tej strani je predstavljen nemški register plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Nemški register plačilne nesposobnosti

Javne objave nemških stečajnih sodišč so v skladu s členom 9 zakona o insolventnosti (Insolvenzordnung) objavljene na spletni strani Insolvenzbekanntmachungen. Objave so pravno zavezujoče in javno dostopne.

Register upravlja komisija zveze in dežel za informacijsko tehnologijo v pravosodju (Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz), vodi pa ga ministrstvo za pravosodje zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija.

Ali je dostop do nemškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da.

Kako iskati po nemškem registru plačilne nesposobnosti?

Iskanje je mogoče samo na spletni strani Insolvenzbekanntmachungen. Spletna stran po potrebi vsebuje navodila za iskanje. Informacije so na voljo samo v nemščini. Upoštevati je treba, da je neomejeno iskanje po podatkih vseh nemških stečajnih sodišč mogoče le dva tedna po prvem dnevu objave. Po izteku tega roka je treba pri iskanju navesti sedež stečajnega sodišča in vsaj enega od naslednjih podatkov: ime oziroma firmo, sedež (Sitz) oziroma stalno prebivališče (Wohnsitz) dolžnika, referenčno številko postopka ali registrsko sodišče, vrsto registra in registrsko številko.

Zgodovina nemškega registra plačilne nesposobnosti

Informacije o insolventnosti so na spletni strani z javnimi objavami o insolventnosti na voljo od 1. aprila 2002. Podrobne informacije o obdobjih in postopkih, za katere so podatki na voljo, lahko najdete na spletni strani.

Razpoložljive informacije se nanašajo na postopke, ki še niso končani. Podatki se izbrišejo najpozneje v šestih mesecih po koncu postopka.

Sorodne povezave

Deutsches Insolvenzregister

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.