Registri stečajev in insolventnosti

Grčija

Grčija ima od 1. junija 2021 elektronski register stečajev in insolventnosti.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Kateri podatki so v grškem registru stečajev in insolventnosti?

V skladu z grško zakonodajo so postopki v primeru insolventnosti, pri katerih se uporablja elektronski register stečajev in insolventnosti, naslednji:

  • stečaj (ptóchefsi) (členi 75–211 zakona št. 4738/2020 – knjiga II);
  • stečaj v manjšem obsegu (ptóchefsi mikroú antikeiménou) (členi 172–188 zakona št. 4738/2020 – knjiga II, del VI);
  • predstečajna poravnava (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (členi 31–64 zakona št. 4738/2020 – knjiga I, del II, poglavje II).

Lokalna sodišča prve stopnje (protodikeía) so pristojna za obravnavo primerov in odločanje v zadevah v zvezi s stečajem.

Lokalna okrožna civilna sodišča (eirinodikeía) so pristojna za razglasitev stečaja v primeru stečajev v manjšem obsegu.

Lokalna sodišča prve stopnje so pristojna za postopke v okviru predstečajne poravnave.

Vse objave, razkritja ali registracije postopkov v primeru insolventnosti se izvedejo v elektronskem registru stečajev in insolventnosti. Če je tako določeno, se registracije vnesejo tudi v splošni poslovni register (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI).

Ali je dostop do grškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, prek spletišča:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Kako iskati po grškem registru stečajev in insolventnosti?

Z iskanjem na naslovu: https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Zgodovina grškega registra stečajev in insolventnosti

Vse objave od 1. junija 2021 naprej so javno dostopne v registru na zgoraj navedenem naslovu.

Zadnja posodobitev: 14/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.