Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Grčija

V Grčiji ni elektronskih registrov plačilne nesposobnosti. Trenutno se pripravlja digitalizacija podatkovnih zbirk in njihovih elektronskih vmesnikov.

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v grškem registru plačilne nesposobnosti?

V skladu z grško zakonodajo so postopki v primeru insolventnosti naslednji:

  • stečaj (členi 1–61 zakona 3588/2007, člen 13(1)–(4) zakona 4013/2011, člen 22(1) zakona 4055/2012, členi 1–3 zakona 4446/2016, člen 14 zakona 4491/2017);
  • posebna likvidacija z nadaljevanjem poslovanja (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (člen 12 zakona 4013/2011, člen 6 zakona 4446/2016);
  • predstečajna poravnava (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (členi 70–101 zakona 3588/2007, člen 22(2) zakona 4055/2012, člena 116(3) in 234(1)–(3) zakona 4072/2012, člen 3 in naslednji zakona 4446/2016);
  • načrt prestrukturiranja (členi 109–123 zakona 3588/2007, člen 7 in naslednji zakona 4446/2016);
  • poenostavljeni postopek za manjše stečaje (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (člen 9 zakona 4446/2016, člen 62 zakona 4472/2017).

Okrožna civilna sodišča (eirinodikeía) so pristojna za odločanje v zadevah v zvezi s stečajem fizičnih oseb.

Sodišča prve stopnje (protodikeía) so pristojna za odločanje v zadevah v zvezi s stečajem združenj (prosopikés etairíes), komanditnih družb (eterórrythmes etairíes), družb z neomejeno odgovornostjo (omórrythmes etairíes), zasebnih kapitalskih družb (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), družb z omejeno odgovornostjo (etairíes periorisménis efthýnis), delniških družb (anónymes etairíes), evropskih družb in evropskih zadrug.

Splošni poslovni register (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) pri lokalnih gospodarskih zbornicah je pristojen za izdajo potrebnih potrdil za stečajne postopke.

Ali je dostop do grškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Take možnosti ni.

Kako iskati po grškem registru plačilne nesposobnosti?

Ni relevantno.

Zgodovina grškega registra plačilne nesposobnosti

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 17/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.