Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Grčija

Grčija nima spletne strani registra plačilne nesposobnosti. Smo v procesu uvedbe digitalizacije zbirk podatkov in elektronskega vmesnika.

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v grškem registru plačilne nesposobnosti?

V skladu z grško zakonodajo so postopki plačilne nesposobnosti naslednji:

  • stečaj (členi 1-61 Zakona 3588/2007, člen 13(1)–(4) Zakona 4013/2011, člen 22(1) Zakona 4055/2012);
  • posebna likvidacija z nadaljevanim postopkom (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (člen 106k Zakona 3588/2007, člen 12 Zakona 4013/2011);
  • predstečajne rešitve (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (členi 70-101 Zakona 3588/2007, člen 22(2) Zakona 4055/2012, člena 116(3) in 234(1)–(3) Zakona 4072/1012);
  • načrti prestrukturiranja (členi 109–123 Zakona 3588/2007, člen 34(1) Zakona 3858/2010);
  • poenostavljen postopek za manjše stečaje (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (člena 162 in 163 Zakona 3588/2007);

Okrožna civilna sodišča (ειρηνοδικεία) so pristojna za obravnavanje zadev in izdajanje potrebnih odločb na predlog, kar vključuje izdajanje potrdil o stečajnem postopku fizičnih oseb.

Okrajna sodišča prve stopnje (πρωτοδικεία) so prav tako pristojna za obravnavanje zadev in izdajanje odločb na predlog, ki vključujejo stečaj združenj (προσωπικές εταιρίες), omejena partnerstva (ετερόρρυθμες εταιρίες), splošna partnerstva (ομόρρυθμες εταιρίες), družbe zasebnega kapitala (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), družbe z omejeno odgovornostjo (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), delniške družbe (ανώνυμες εταιρίες), evropske družbe in evropske zadruge.

Splošni poslovni register (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) pri lokalnih trgovinskih zbornicah je pristojen za izdajanje potrebnih potrdil o stečajnih postopkih.

Ali je dostop do grškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

No such possibility exists.

Kako iskati po grškem registru plačilne nesposobnosti?

Zgodovina grškega registra plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 03/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.