Registri stečajev in insolventnosti

Madžarska

Ta stran vsebuje kratek pregled madžarskega registra plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Kaj ponuja madžarski register plačilne nesposobnosti?

Na Madžarskem je vlada kot organ, pristojen za vzpostavitev in vodenje registra plačilne nesposobnosti, imenovala službo za informacije o podjetjih in elektronsko registracijo podjetij (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) pri Ministrstvu za pravosodje.

Ta organ za namene obdelave podatkov, razvoja IT, tehničnega delovanja in tehničnih nalog v zvezi z varnostjo podatkovnih zbirk uporablja madžarski urad za publikacije (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.).

Register plačilne nesposobnosti je na voljo na https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

V registru plačilne nesposobnosti so podatki o vseh gospodarskih subjektih in organizacijah civilne družbe, za katere je bil na Madžarskem uveden postopek v primeru insolventnosti.

Postopke v primeru insolventnosti na Madžarskem ureja Zakon XLIX iz leta 1991 o stečajnem in likvidacijskem postopku. Zakon CLXXV iz leta 2011 o organizacijah civilne družbe se uporablja za stečajne in likvidacijske postopke za organizacije civilne družbe (združenja in fundacije), vse druge vidike pa ureja zakon XLIX iz leta 1991.

Ali je dostop do madžarskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Za dostop do podatkov v registru plačilne nesposobnosti se ne zaračunajo nobene pristojbine ali stroški. Oseba, ki vpogleduje v register plačilne nesposobnosti, mora vnaprej izjaviti, da podatkov, ki jih bo iskala v registru, ne bo uporabila v komercialne namene ali za ustvarjanje podatkovne zbirke, ki bi se uporabljala za te namene.

Register v skladu s členom 6/N zakona XLIX iz leta 1991 vsebuje naslednje informacije:

 • datum začetka postopka v primeru insolventnosti;
 • sodišče, ki je začelo postopek v primeru insolventnosti, in referenčno številko zadeve;
 • podvrsto začetega postopka v primeru insolventnosti – na Madžarskem sta to stečaj ali likvidacija;
 • pravila o pristojnosti, ki omogočajo začetek postopka (glavni postopki v primeru insolventnosti ali sekundarni postopki v primeru insolventnosti);
 • podatek, ali je dolžnik družba ali pravna oseba, dolžnikovo ime, registrsko številko, registrirani sedež oziroma, če je ta drugačen, poštni naslov;
 • ime, poštni naslov ali e-naslov stečajnega upravitelja (stečajnega upravitelja ali likvidacijskega upravitelja), ki je imenovan v postopku;
 • rok za prijavo morebitnih terjatev ali napotilo na merila za izračun tega roka;
 • morebitni datum končanja glavnega postopka v primeru insolventnosti;
 • sodišče, pred katerim je treba v skladu s členom 5 vložiti ugovor zoper sklep o uvedbi postopka v primeru insolventnosti, in po potrebi rok, v katerem je to treba storiti, ali napotilo na merila za izračun tega roka;
 • podatke o začetku in koncu izpodbojnih tožb v zvezi s premoženjem dolžnika, ime zadevnega sodišča in številko zadeve;
 • podatke o začetku in koncu tožb za uveljavljanje odgovornosti dolžnikovih direktorjev, nekdanjih direktorjev, družbenikov ali lastnikov za njihova ravnanja, ki so ogrozila interese upnikov, ime pristojnega sodišča in številko zadeve;
 • podatek o tem, ali je bil postopek izvedeni kot poenostavljeni likvidacijski postopek.

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti Madžarske

Iskalni kriterij se lahko izbere s spustnega seznama. Z uporabo spustnega seznama je mogoče v registru plačilne nesposobnosti iskati glede na:

 • ime dolžnika;
 • registracijsko številko podjetja/registracijsko številko organizacije civilne družbe;
 • številko zadeve.

Podrobnejše informacije o iskanju so na voljo na https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

V skladu z veljavno zakonodajo iskanje neposredno po množičnih podatkih ali prenos podatkov iz registra plačilne nesposobnosti nista mogoča.

Zadnja posodobitev: 09/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.