Registri stečajev in insolventnosti

Irska

Ta oddelek vsebuje informacije o irskem registru insolventnosti.

Vsebino zagotavlja
Irska

Irska služba za postopke v primeru insolventnosti Insolvency Service of Ireland (ISI) je neodvisen z zakonom določen organ, ki je bil ustanovljen 1. marca 2013.  Njen cilj je doseči, da insolventne osebe ponovno postanejo solventne.

Služba ISI svoje naloge opravlja na več poslovnih področjih. To so:

 • upravljanje zadev,
 • stečaj,
 • predpisi in politike,
 • pravne zadeve,
 • podjetništvo.

Služba ISI v skladu z zakonom o osebni insolventnosti v svojih registrih objavlja naslednje informacije. (Naj vas opozorimo, da registri ISI niso na voljo prek brskalnikov Internet Explorer/Edge.  Za ogled registra predlagamo uporabo brskalnikov Chrome, Firefox ali Safari.)

Certifikati o zavarovanju

Kadar se v skladu s členom 61 zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 (v nadaljnjem besedilu: zakon) izda certifikat o zavarovanju, mora služba ISI poleg informacij, predpisanih v predpisih iz leta 2012 za izvajanje zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 (dodatne informacije, ki morajo biti v registrih) (S.I. 356 iz leta 2013), evidentirati naslednje informacije:

 • ime in naslov dolžnika ter datum izdaje certifikata o zavarovanju,
 • kjer je ustrezno, podaljšanje certifikata o zavarovanju v skladu s členom 61 zakona,
 • kjer je ustrezno, izdajo odredbe sodišča v skladu s členom 63 zakona in upnika, v zvezi s katerim je bila odredba izdana, ter
 • datum, na katerega certifikat o zavarovanju v skladu s poglavjem 3 zakona preneha veljati.
 • Register certifikatov o zavarovanju

Register obvestil o odpisu dolga

Služba ISI mora v skladu s členom 33(4) zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 v registru obvestil o odpisu dolga evidentirati:

 • dejstvo, da je bilo izdano obvestilo o odpisu dolga,
 • datum, na katerega je bilo izdano obvestilo o odpisu dolga,
 • ime in naslov zadevnega navedenega dolžnika ter
 • druge podrobnosti, kot so predpisane v členu 133(3)(b).
 • Register obvestil o odpisu dolga

Register dogovorov o poplačilu dolgov

Služba ISI mora v skladu s členom 76(1) zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 v registru dogovorov o poplačilu dolgov evidentirati:

 • podrobnosti z izidom glasovanja na sestanku upnikov,
 • dejstvo, da je bil izdan dogovor o poplačilu dolgov,
 • kadar je ustrezno, morebitne spremembe dogovora o poplačilu dolgov,
 • kadar je ustrezno, dejstvo, da je služba ISI prejela obvestilo o kršitvi dogovora,
 • uspešno izpolnitev dogovora.
 • Register dogovorov o poplačilu dolgov

Register dogovorov o osebni insolventnosti

Služba ISI mora v skladu s členom 113(1) zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 v registru dogovorov o osebni insolventnosti evidentirati:

 • dejstvo, da je bil izdan dogovor o osebni insolventnosti,
 • podrobnosti z izidom glasovanja na sestanku upnikov,
 • kadar je ustrezno, morebitne spremembe dogovora o osebni insolventnosti,
 • kadar je ustrezno, dejstvo, da je služba ISI prejela obvestilo o kršitvi dogovora,
 • uspešno izpolnitev dogovora.
 • Register dogovorov o osebni insolventnosti
Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.