Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Irska

Ta stran vsebuje informacije o irskem registru plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Irska

Kateri podatki so v irskem registru plačilne nesposobnosti?

Irska nima posebnega registra plačilne nesposobnosti podjetij. Informacije o plačilni nesposobnosti podjetij so na voljo v registru urada za registracijo podjetij (Companies Registration Office).

Register osebnih stečajev je ročni register, ki ga vodi preiskovalni urad višjega sodišča. Vsebuje podrobne podatke o stečajih, ki jih razglasi višje sodišče Irske.

Tudi register plačilne nesposobnosti posameznikov je ročni register. Temelji na podzakonskem predpisu S.I. št. 334 iz leta 2002 – uredbi Evropske skupnosti (plačilna nesposobnost posameznika) iz leta 2002 – in vsebuje podatke o plačilni nesposobnosti posameznikov, ki jo razglasijo sodišča drugih držav članic Evropske unije (kot je priglašeno uradnemu pooblaščencu za stečaje).

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Ne. Za vsako iskanje je treba plačati. Podrobnosti o taksah so na voljo v razdelku pravila in takse na spletni strani sodne službe. Takso je potrebno plačati tudi takrat, kadar je rezultat iskanja negativen – to je, kadar ni zadetkov v registru, ki bi ustrezali iskalnim kriterijem.

Kako iskati po irskem registru plačilne nesposobnosti?

Iskanja po registru osebnega stečaja je mogoče opraviti le osebno na naslovu Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Zgodovina irskega registra plačilne nesposobnosti

Register osebnega stečaja vsebuje informacije vse od leta 1922 naprej.

Zadnja posodobitev: 13/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.