Registri stečajev in insolventnosti

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

V Litvi ni samostojnega registra plačilne nesposobnosti. Status gospodarskih družb lahko preverite na spletni strani registra pravnih oseb (Juridinių asmenų registras). Status gospodarske družbe je v registru pravnih oseb na voljo brezplačno.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.