Registri stečajev in insolventnosti

Luksemburg

Luksemburg ne razpolaga z registri plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Ali v Luksemburgu obstajajo registri plačilne nesposobnosti?

Luksemburg ne razpolaga z registri plačilne nesposobnosti. Sodišča, ki razglasijo stečaj, o tem obvestijo poslovni register (registre de commerce et des sociétés (RCS)), ki te podatke vnese v svojo zbirko podatkov.

Ali je dostop do seznama podjetij v stečaju v Luksemburgu brezplačen?

Seznam razglašenih stečajev je vsak mesec objavljen v uradnem listu Mémorial B  – Upravna in gospodarska zbirka odločb, omogočen pa je brezplačen vpogled na spletno stran Legilux, ki vsebuje podatke o luksemburški zakonodaji.

Na internetni strani poslovnega registra je pod rubriko „Vpogledi – statistika vlog“ (Consultations - statistiques de dépôt) med drugim brezplačno na razpolago statistični model, ki daje podatke o ugotovitvenih sodbah glede stečajev, ki so bile v določenem enomesečnem obdobju vložene v poslovni register. Te informacije so na voljo v obliki seznamov izvršenih vlog. Te informacije je tudi mogoče izvoziti v obliki nepovezane datoteke.

Kako iskati informacije glede stečajev v Luksemburgu?

Prvi način: Iskanje lahko poteka prek internetne strani poslovnega registra (RCS) po imenu (ali delu imena) ali registracijski številki vpisane osebe.

Spletni iskalnik nato prikaže seznam imen, ki ustrezajo iskanemu vnosu.

S klikom na ime prikazane osebe se brezplačno pojavijo naslednje osnovne informacije:

  • številka vpisa v poslovni register,
  • datum vpisa,
  • ime,
  • pravna oblika,
  • sedež pravne osebe oziroma naslov fizične osebe,
  • seznam dokumentov, vloženih od leta 2003
  • ter podatek o tem, ali je oseba v stečaju.

Drugi način: Iskanje je mogoče opraviti prek internetne strani poslovnega registra (RCS) pod rubriko „Vpogledi – statistika vlog“ (Consultations - statistiques de dépôt) s pomočjo statističnega modela, ki daje informacije o ugotovitvenih sodbah glede stečajev, ki so bile vložene v poslovni register v določenem enomesečnem obdobju.

Tretji način: Poizvedbo je mogoče opraviti prek spletne strani odvetniške zbornice (Barreau de Luxembourg) v oddelku „Stečaji“ (Faillites), z iskanjem po imenu pravne osebe, po datumu izreka sodbe o stečaju in na podlagi imena stečajnega upravitelja.

Sorodne povezave

Poslovni register (Registre de commerce et des sociétés)

Odvetniška zbornica (Barreau de Luxembourg)

Zadnja posodobitev: 10/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.