Registri stečajev in insolventnosti

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Kaj ponuja služba Malte za informacije o plačilni nesposobnosti?

Služba Malte za informacije o plačilni nesposobnosti daje na voljo podatke o zadevah pred malteškimi sodišči, ki se nanašajo na plačilno nesposobnost podjetij ali stečaj posameznikov, ter podrobnosti glede informacij, ki jih je prejel poslovni register v zvezi z razglasitvijo insolventnosti s strani direktorjev insolventnih podjetij.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do registra plačilne nesposobnosti je brezplačen in je na voljo na naslednji povezavi:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti?

V registru plačilne nesposobnosti lahko iščete po imenu ali številki osebne izkaznice dolžnika ali po registracijski številki podjetja.

Zgodovina službe Malte za informacije o plačilni nesposobnosti

Pred uvedbo registra plačilne nesposobnosti so bile informacije o insolventnih družbah v poslovnem registru, sodišče pa je imelo informacije o zadevah, v katerih so potekali postopki zaradi insolventnosti in stečajni postopki. Informacije, ki jih je imelo Sodišče, so se objavljale na spletišču skupaj z informacijami o zadevah na splošno. Register plačilne nesposobnosti je postal javno dostopen januarja 2018, vsebuje pa podatke o insolventnosti in stečajih od 1. januarja 2014.

Sorodne povezave

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.